Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Cộng Đồng Việt Nam Tại Massachusetts Phân Ưu Cùng Ông Vũ Hữu Vy Và Tang Quyến

Cộng Đồng Việt Nam Tại Massachusetts Phân Ưu Cùng Ông Vũ Hữu Vy Và Tang Quyến

 

CongDongMass
PHÂN ƯU

Tổ chức Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts thành kính phân ưu cùng thành viên Hội Đồng Quản Trị là Mũ Đỏ Vũ hữu Vy, Chi Hội Trưởng Gia-Đình Mủ Đỏ Vùng New England về sự tạ thế của phu nhân là Cụ bà Catarina Huỳnh Thị Xuân Lan vào ngày 09 tháng 11, 2017. Hưởng thọ 80 tuổi.

Nguyện xin linh hồn cụ bà Catarina sớm về Thiên đàng, hưởng nhan thánh Chúa Ba Ngôi và xin chia buồn cùng tang gia và thân nhân của gia đình.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4