Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Hội Diên Hồng Massachusetts Phân Ưu Cùng Ông Vũ Hữu Vy Và Tang Quyến

Hội Diên Hồng Massachusetts Phân Ưu Cùng Ông Vũ Hữu Vy Và Tang Quyến

 

Phan Uu hien the anh Vu Huu Vy

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được Tin Buồn Hiền Thê của Ông Vũ Hữu Vy,
thành viên Hội Đồng Quản Trị và
Nguyên Trưởng Ban Giám Sát Hội Diên Hồng

Bà CATARINA HÙYNH THỊ XUÂN LAN
Đã tạ thế lúc 1:30 sáng ngày 9 tháng 11 năm 2017
(Nhằm ngày 21 tháng 9 năm Đinh Dậu)
tại South Weymouth, Massachusetts, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 80 tuổi.

Thành kính chia buồn cùng Ông Vũ Hữu Vy và Tang Quyến
cùng hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn
Bà CATARINA HUỲNH THỊ XUÂN LAN
sớm được về an nghỉ nơi cõi vình hằng.

Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Sát, Ban Cố Vấn
Ban Chấp Hành và Toàn thể Hội Viên Hội Diên Hồng

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4