Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại Boston Phân Ưu Cùng Tang Quyến Anh Vũ Viết Lộc

Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại Boston Phân Ưu Cùng Tang Quyến Anh Vũ Viết Lộc

 

1509472559360NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Cậu ruột của Anh Vũ Viết Lộc – Phó Nội Vụ
Phong Trào Giáo Dân VNHN/Boston

CỤ ÔNG:
Phêrô NGUYỄN VĂN PHÚC
Sinh quán tại Nam Định-Việt Nam
Đã được Chúa gọi về ngày 27 tháng 10 năm 2017
tại: Chu Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu
(Nhằm ngày 8 tháng 9 năm Bính Thân)
Hưởng đại thọ: 97 tuổi

Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại
Đồng Thành Kính Phân Ưu cùng Anh Chị Vũ Viết Lộc và Đại Tang Quyến

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại cùng hiệp lời cầu nguyện xin Chúa sớm đưa Linh Hồn Cụ Ông Phêrô về hưởng phúc Thiên Đàng.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4