Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Cáo Phó – Phân Ưu & Chương Trình Tang Lễ Của Ông Trần Trọng Tuyên

Cáo Phó – Phân Ưu & Chương Trình Tang Lễ Của Ông Trần Trọng Tuyên

 

Picture2Cao Pho Tran Trong TuyenPhan Uu phu quan chi Bui Thi Quy

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

2 Comments

  1. Chiều hôm đó vừa gió lại vừa mưa.Chúa đã gọi linh hồn Gioan baotaxita Trần trọng Tuyên về nơi an nghỉ ngàn thu,mà Chúa đã hứa ban cho những người trung thành với lời giao ước,đức tin Công Giáo dạy:chết không nghĩa là hết mà trở vào chốn hoàn hảo hơn nơi nhà Cha nhân lành đã dọn sãn cho những đứa con yêu thương và tuân giữ giới răn của Ngài mến Chúa và yêu người nơi trần thế.Xin Chúa đừng chấp tội Tuyên,mở rộng lòng haỉ hà thương sót và thứ tha cho Tuyên được nhập vào muôn muôn vàn thần thánh và đàn chiên của Chúa trên cõi hằng sống.Vĩnh biệt người bạn đồng môn cùng quân trường Thủ Dức,cùng trường tại Boston,cùng ngày đến Mỹ,cùng chung trai Indiantown Gap PA,cùng tuổi,cùng sống lâu năm làm viêc tại VN và Mỹ.Cuộc chia ly nào cũng mang nhiều nỗi sót sa luyến tiếc,người đi kẻ ở lại đôi ngả phân ly,bạn yên vui với cuộc sống mới kẻ ở lại còn phải phấn đấu với nhiều căm go . . . .âu cũng là ý Chúa trong việc loan tải tin mừng và truyền giáo cho danh Cha được cả sáng.Ban về nơi ấy xin nhớ đến tôi và phù trợ cho người bạn còn tại thế với sứ mạng tông đồ mở mang nước Chúa trong thời đại đau buồn của đất nước Việt Nam.Chia buồn cùng chi Quý và gia quyến . . . ./-

  2. Tran kim Oanh says:

    Gia dinh Tran kim Oanh thanh that chia buon cung gia dinh Tran trong Tuyen
    ,Nguyen xin Chua mo rong luong hai ha don linh hon Gioan Baotixita
    ve noi an nghi huong phuc doi doi noi chon Thien Dang.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4