Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Tường Trình Các Công Tác Của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Connecticut Đã Thực Hiện Trong 6 Năm Qua 2011-2017

Tường Trình Các Công Tác Của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Connecticut Đã Thực Hiện Trong 6 Năm Qua 2011-2017

 

Tường trình sáu năm hoạt động (2011-2017)của CĐNVQG CT_Page_1Tường trình sáu năm hoạt động (2011-2017)của CĐNVQG CT_Page_2Tường trình sáu năm hoạt động (2011-2017)của CĐNVQG CT_Page_3Tường trình sáu năm hoạt động (2011-2017)của CĐNVQG CT_Page_4Tường trình sáu năm hoạt động (2011-2017)của CĐNVQG CT_Page_5

 

Related Posts

 • No Related Posts
 
 

1 Comment

 1. Buu Nguyen says:

  Thưa ông Giỏi;

  Có khi nào ông nghĩ được rằng những thành quả có được trên đây là do nhiều người vẫn còn nặng lòng với đất nước, vẫn ưu tư khắc khoải cho vận mệnh của đất nước, cho một cộng đồng người Việt Quốc Gia vững mạnh mà đã âm thầm đóng góp thì giờ, công sức, tiền bạc cùng với BCH để xây dựng một cộng đồng ngày càng vững mạnh; vậy mà chỉ vì sự tham quyền, cố vị của ông, khi họ không chịu để ông làm Chủ Tịch suốt đời, ông đã mạo danh người khác để viết thư bôi nhọ, vu khống những người nhiệt tình trong cộng đồng, người ta gọi loại người này là ăn cháo đá bát đó ông ạ.
  Ông thường khoe khoang là hay đi đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam, nhưng tôi xin được nghi ngờ động cơ tranh đấu của ông; bởi vì những gì ông đã làm trong thời gian vừa qua cho thấy ông là một người độc tài, độc đoán. Khi ông thấy BCH không theo ý của ông, ngày 17 tháng 6 năm 2017, ông ra thông báo nhân danh đương kim Chủ Tịch quyết định bãi nhiệm BCH, …, tạm ngưng sinh hoạt của Cộng Đồng. Ngay cả trong sinh hoạt gia đình ông, đối với vợ, con của ông, ông cũng không thể tự ra một quyết định độc đoán và quái gở như vậy, huống hồ đây là cả một cộng đồng.
  Chắc hẳn là ông cũng đồng ý với tôi là: sống cho công bằng, tự do, dân chủ, công lý thì rất khó, lại càng khọ hơn đối với những người có tham vọng, cuồng danh như ông. Xin chào ông.
  Bửu Nguyễn

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4