Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Thư Thông Báo Mãn Nhiệm Của Ban Chấp Hành Và Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Connecticut Nhiệm Kỳ 2014-2017

Thư Thông Báo Mãn Nhiệm Của Ban Chấp Hành Và Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Connecticut Nhiệm Kỳ 2014-2017

 

Updated Thông Báo Mãn Nhiệm của BCH, HĐQT CĐNVQG CT nhiệm kỳ 2014 2017

 

Related Posts

 • No Related Posts
 
 

2 Comments

 1. Buu Nguyen says:

  Thưa ông Giỏi,

  Nếu ông có quên thì tôi xin nhắc lại cho ông nhớ là vào ngày 10 tháng 9 năm 2017 Ban Chấp Hành, Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Connecticut, cùng một số nhân sĩ và đồng hương đã ra tuyên cáo tố cáo những sai phạm và bãi nhiệm chức vụ Chủ Tịch của ông Trần văn Giỏi rồi vì ông đã:
  – Cố tình phá rối cuộc bầu cử của BCH.
  – Chuyên quyền, lạm quyền.
  – Mạo danh các thành viên HĐQT.
  – Lem nhem tiền bạc,….
  Vậy mà ông vẫn cố tình dùng danh xưng là Chủ Tịch để ký tên và xử dụng con dấu của cộng đồng trong những văn bản sau đây:
  – Thư mời đồng hương tham dự ngày bầu cử CĐNV vào ngày 20 tháng 10 năm 2017 tại North Public Library BridgePort, thư ký ngày 7 tháng 10 năm 2017.
  – Tường trình công tác của cộng đồng và Thông báo mãn nhiệm của BCH, ký ngày 29 tháng 10 năm 2017.
  Chắc ông không cần tôi nhắc cho ông biết làm như vậy thì ông đã tiếm danh và mạo nhận hay không, và nếu muốn thì BCH mới sẽ thưa ông ra toà đó.
  Theo tôi, nếu ông còn có chút liêm sĩ thì sau khi bị bãi nhiệm ông nên im lặng để suy gẫm lại hành vi, cách ăn ở của mình thì tốt hơn. Nói ít, mong ông hiểu nhiều. Xin chào ông.
  Bửu Nguyễn

 2. Nguyễn thanh Bình says:

  Kính thưa quý vị cựu HĐQT, BCH,
  Tuy rằng đã hết nhiệm kỳ nhưng hẹn sẽ gặp lại quý vị cựu cũng như tân HĐQT, BCH trong các công tác đấu tranh cho Viêt-Nam được Tự do, Dân chủ và phú cường tại CT, NY, Washington DC…
  Bình-Boston

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4