Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Cộng Đồng Việt Nam Tại Massachusetts Mời Đóng Góp Bài Cho Đặc San Xuân Mậu Tuất 2018

Cộng Đồng Việt Nam Tại Massachusetts Mời Đóng Góp Bài Cho Đặc San Xuân Mậu Tuất 2018

 

tet 2018Kính gởi quý văn nghệ sĩ Việt Nam vùng New England

Như thông lệ hằng năm Cộng Đồng Việt Nam đều tổ chức một cách trịnh trọng ngày Tết Dân Tộc và kèm theo đó là việc phát hành Đặc San Mừng Xuân Mậu Tuất 2018.
Để Đặc San được phong phú và giá trị, Ban Chấp Hành trân trọng kính mời quý văn nghệ sĩ đóng góp phần nội dung tùy thuộc vào sở trường của quý vị. Bài vở  không giới hạn thể loại và cũng không hạn chế dài ngắn miễn thích hợp với một đặc san Tết.
Vì thời gian gấp rút, xin quý vị gởi bài theo emails daniel.t.lam@gmail.com, hoặc ythh05@gmail.com này trước ngày 30 tháng 11, 2017 để việc layout và in ấn có đủ thời gian tiến hành.
Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts chân thành cám ơn sự đóng góp của quý vị văn nghệ sĩ.

Trân trọng
TM Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts
Thân Vĩnh Bảo Toàn
Chủ tịch

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4