Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 11/11/2017: Mời Tham Dự Ngày Cựu Chiến Binh 2017 Tại Connecticut

11/11/2017: Mời Tham Dự Ngày Cựu Chiến Binh 2017 Tại Connecticut

 

Veterans Day 2017Được tổ chức vào lúc 12:1o giờ trưa thứ Bảy ngày 11/11/2017 tại St. Margaret Shine, 2523 Park Ave., Bridgeport, Connecticut.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Minh Le says:

    Kính chào Ông Trần Văn Giỏi,
    Tôi xin hỏi tại sao ông lại còn đăng thông báo và ký tên là chủ tịch trong khi ông đã bị bãi nhiệm từ tháng trước? Ông không được mạo danh!

    Minh Le

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4