Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Thư Chúc Mừng Đại Hội Kỳ 7 Phong Trào GDVNHN Của Đức TGM Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Thư Chúc Mừng Đại Hội Kỳ 7 Phong Trào GDVNHN Của Đức TGM Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

 

ptgdvnhn dc-linh
Lời Cảm tạ

Kính gởi
Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam,

Thay mặt anh chị em trong Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại con cám ơn sự quan tâm và những lời chúc của Đức Cha nhân dịp Phong Trào chúng con họp đại hội thường lệ.

Những lời mừng của Đức Cha một mặt làm chúng con phấn chấn và thêm tin tưởng, nhưng mặt khác cũng khiến âu lo, vì không biết mình có đóng góp gì được thật sự cho Giáo Hội và Quê Hương không. Thế hệ lớn tuổi ôm ấp nhiều tình tự, nhưng sức hơi đã cạn; trong lúc đó không biết làm sao để chuyển giao những tình tự đó lại cho thế hệ đi sau.

Vì thế chúng con cần nhiều lời cầu nguyện đặc biệt của Đức Cha và của các chủ chăn.

Cầu chúc Đức Cha được mạnh khoẻ, sáng suốt để hoàn thành những sứ vụ được giao phó.

Con kính chào Đức Cha

Phạm Hồng-Lam
(Điều Hợp PT)

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4