Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 17/10/2017: Mời Tham Dự Hội Thảo Tìm Hiểu Về Hệ Thống Giáo Dục Đặc Biệt

17/10/2017: Mời Tham Dự Hội Thảo Tìm Hiểu Về Hệ Thống Giáo Dục Đặc Biệt

 

flyer Oct 2017-Special educationVÒNG TAY CHA MẸ VIỆT

Trân trọng kính mời phụ huynh đến dự hội thảo về

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Mùa IEP lại về, Vòng Tay Cha Mẹ Việt kính mới quý phụ huynh đến tham gia buổi họp phụ huynh tháng 10 để có thêm kiến thức và thông tin về chương trình giáo dục đặc biệt. Hội thảo sẽ giúp phụ huynh hiểu thêm về:

1. Quyền của phụ huynh trong hệ thống giáo dục đặc biệt.
2. Những lưu ý phụ huynh cần biết và chuẩn bị cho các buổi họp IEP sắp tới.
3. Hiểu tiến trình thiết lập IEP—chương trình học tập cá nhân cho các con.
4. Kinh nghiệm của một số phụ huynh trong tiến trình biện hộ các dịch vụ khác nhau và thành công của họ khi làm việc với nhà trường…

Hội thảo này rất quan trọng cho các phụ huynh đã từng họp IEP cũng như cho các phụ huynh mới làm quen với hệ thống giáo dục đặc biệt.

Thời gian: 6-8 giờ tối thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017
Tại Phòng Wellness, Dorchester House,
1353 Dorchester Ave, Dorchester, MA-02124

* Lưu ý: Tháng này sẽ có chương trình sinh hoạt âm nhạc, và sẽ có các sinh viên tình nguyện BU đến sinh hoạt với các em.

Rất mong Quý vị Phụ Huynh tham gia.

Oanh Thi Thu Bui, MHA, MA
Federation for Children with special Needs
The Schraff Center, 529 Main Street, Suite 1M3
Charlestown, MA 02129

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4