Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Đại Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo Năm 2017

Đại Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo Năm 2017

 

tranhungdao1Sáng thứ Bảy 30 tháng 9, 2017 là một ngày mưa lớn. Nhưng dù mưa lớn bao nhiêu cũng không cầm chân được đông đảo đồng hương các giới đã đến tham dự Đại Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo Năm 2017.

Năm nay, đại lễ giỗ Đức Thánh Trần do Tổ Chức Cộng Đồng đứng ra điều hợp thay vì ủy nhiệm trọng trách cho các đoàn thể. Có lẽ nhờ vai trò kết hợp của Cộng Đồng nên buổi lễ có sự tham gia tích cực của nhiều tổ chức như Gia Đình Hải Quân vùng New England, Hội Diên Hồng, Trường Huấn Luyện Võ Thuật Cổ Truyền Bình Định, Hội Phụ Nữ Massachusetts, Gia Đình Cựu Tù Nhân Chính Tri Ái Tử Bình Điền, Hội Phụ Nữ Cờ Vàng và nhiều tổ chức đoàn thể khác trong cộng đồng.

Ngoài phần nghi thức và phát biểu của anh Nguyễn Hùng Khang, Trưởng Ban Tổ Chức, và anh Thân Vĩnh Bảo Toàn, Chủ Tịch Cộng Đồng, buổi lễ bao gồm hầu hết các lễ nghi cần thiết như rước anh linh Đức Thánh Trần một cách trang nghiêm, lễ tế hết sức trọng thể, và các tiết mục văn nghệ và biểu diễn võ thuật. Dưới đây là video tóm tắt của chương trình.

 

Related Posts

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4