Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — THƯ MỜI THAM DỰ THUYẾT PHÁP

THƯ MỜI THAM DỰ THUYẾT PHÁP

 

Phat bo de

THƯ MỜI THAM DỰ THUYẾT PHÁP

KÍNH GỞI :

QUÝ VỊ LÃNH ĐẠO TINH THẦN CÁC TÔN GIÁO, QUÝ HỘI ĐOÀN, QUÝ PHẬT TỬ, VÀ QUÝ ĐỒNG HƯƠNG.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nhân dịp Vu Lan mùa báo hiếu, để đáp lại những tấm lòng thiết tha cầu đạo giải thoát, cũng như nỗi khát khao thính pháp của tất cả đồng hương và phật tử. Thượng Tọa Thích Pháp Hòa, Trụ Trì tu viện Trúc Lâm và tu viện Tây Thiên (Edmonton, Canada) sẽ quang lâm và thuyết giảng tại:

SOLDIERS & SAILORS MEMORIAL HALL

590 MAIN STREET, MELROSE, MA 02176

Chủ Nhật, 24 tháng 9 năm 2017, từ 6 PM đến 8 PM

Nhóm Phật Tử Boston chúng con kính mời quý vị trong các hội đoàn, các tôn giáo cùng quý phật tử và quý đồng hương đến tham dự thật đông đảo. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao hổ trợ tinh thần cho chúng con trên con đường mang ánh đạo vàng đến với mọi người qua Pháp Âm Vi Diệu của Thầy.

Ngoài ra Nhóm Thiện Nguyện Y Tế Công Cộng (Dorchester Public Health Group) sẽ chích ngừa cúm miễn phí cho mọi người dưới sự bảo trợ của Walgreens Pharmacy & Boston Public Health, tại cùng địa điểm từ 4 PM đến 6 PM.

Ban tổ chức trân trọng kính mời.  Phat 01

Điện thoại BTC:

Nguyên Định/Đạo Lê (617)417-9579,

NguyênTịnh/Thúy Phạm (617)816-5615,

Thiện Huê/Cúc Nguyễn (857)939-9162.

Xin lưu ý: Quý vị nào muốn được quy y cùng Thượng Tọa Thích Pháp Hòa, xin vui lòng liên lạc trước với Ban Tổ Chức để tiện việc sắp xếp.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4