Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Xin Giúp Ủng Hộ Dự Án Nghệ Thuật Tại Dorchester

Xin Giúp Ủng Hộ Dự Án Nghệ Thuật Tại Dorchester

 

The Mural ProjectKính thưa quý Đồng hương người Việt,

Cô Vũ Ngọc Trân đang dự thi vẽ tranh cho Cộng đồng Việt Nam tại Boston.
Kính mong quý cô bác và đồng hương mọi người giúp bỏ phiếu ủng hộ:
https://www.kindsnacks.com/foundation/causes/cause/a-mural-for-the-vietnamese-community/

Cách vote như sau:
1/ vào link và sign up.
2/ viết email thường dùng.
3/ tạo password mới để vote (ít nhất 7 chữ hay số)
4/ bấm sign up tiếp để chuyển trang vote.
5/ có vài câu hỏi, bấm vào 1 câu tuỳ ý.
6/ cuối cùng, có 3 boxes nhỏ, bấm vào hộp thứ 3 có hình cái thơ để vote.

Đa tạ!
Vũ Ngọc Trân
Ngoc-Tran Vu (ngoctranvu@gmail.com)

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4