Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang Boston Khai Giảng Niên Học Mới 2018-2019

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang Boston Khai Giảng Niên Học Mới 2018-2019

 

vanlanglogoVIETNAMESE AMERICAN VOLUNTEER ASSOCIATION, INC.
TRUNG TÂM VIỆT NGỮ VĂN LANG BOSTON
42 Charles Street, MA 02122
“Biết Tiếng Nói, Thương Giống Nòi”

2018 -2019

vietnguvanlangboston@gmail.com

VL1 – Williams Junior High, 180 Walnut St, Chelsea
Thứ Bảy / Saturday: 10AM – 12PM
TTT: Lê Nhật 617-894-7152

VL2 – Community Ctr, 42 Charles St, Dorchester
Chủ Nhật / Sunday: 10AM – 12PM
TTT: Phan Quang Minh 617-686-4224

VL3 – Community Ctr, 42 Charles St, Dorchester
Chủ Nhật / Sunday: 1PM – 3PM
TTT: Lâm Thành Hiếu 617-699-8199

VL4 – Community Ctr, 42 Charles St, Dorchester
Thứ Bảy / Saturday: 10AM – 12PM
TTT: Lâm Thành Hiếu 617-699-8199

VL = Văn Lang,  TTT = Trung Tâm Trưởng
LƯU Ý: Trường sẽ đóng cửa khi thời tiết xấu như có bão lớn hoặc tuyết rơi trên 5 inches. No school in bad weather.

van lang boston summary (V)420

Ghi danh: Mời điền Đơn xin nhập học

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4