Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 27/8/2017: Chùa Phước Điền NH Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan PL 2561

27/8/2017: Chùa Phước Điền NH Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan PL 2561

 

chua phuoc dienGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
CHÙA PHƯỚC ĐIỀN
684 Auburn St.,  Manchester, NH 03103
ĐT: 603-858-5686

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN PL 2561

Kính bạch: Chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa: Quý Phật Tử và Đồng Hương

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Thấm thoát đã 42 năm ! Năm nay người Phật Tử Hải Ngoại lại chuẩn bị đón Mùa Vu Lan PL: 2561. Khoa học ngày càng tiến bộ, con người có thể sinh ra từ ống nghiệm, cũng có thể được tạo ra từ Nhân Bản Vô Tính, nhưng có 1 điều chắc chắn là con người sẽ bị diệt vong, nếu không có Cha Mẹ sanh dưỡng. Công ơn Cha Mẹ như trời cao biển rộng, mãi mãi về sau vẫn không có gì thay thế được. Để tưởng nhớ công ơn Cha Mẹ, tưởng nhớ công ơn của Cửu Huyền Thất Tổ. Chùa PHƯỚC ĐIỀN long trọng cử hành

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Pl 2561
vào: Ngày Chủ Nhật 27-8-2017.
Từ 11 giờ Trưa đến 3 giờ Chiều
.

Đại Lễ Vu Lan năm nay Chùa Phước Điền cung thỉnh Đại Đức Thích Nhật Thành (Tổng Vụ Phó Truyền Thông Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại) Quang Lâm, Chứng Minh và Chủ Lễ.
Chùa Phước Điền kính mời Chư Tôn Đức, Quý Phật Tử và Quý Đồng Hương hoan hỉ quang lâm về Chùa dự lễ.

Kính chúc Chư Vị một Mùa Vu Lan An Lành và Hạnh Phúc.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Hà Tát

Manchester, Ngày 1 tháng 8 năm 2017
TM BAN TRỊ SỰ
Hội Trưởng
Nhật Trung – Lê Hà Dũng

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4