Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 15/8/2017: Mời Tham Dự Buổi Tìm hiểu Đánh Giá Tâm Lý Giáo Dục

15/8/2017: Mời Tham Dự Buổi Tìm hiểu Đánh Giá Tâm Lý Giáo Dục

 

2017 august 1TÌM HIỂU VỀ ĐÁNH GIÁ TÂM LÝ GIÁO DỤC (PSYCHO-EDUCATIONAL EVALUATION)

Như quý phụ huynh biết, nhà trường thường làm đánh giá về Tâm Lý Giáo Dục để hiểu hơn về nhu cầu của mỗi em học sinh nhằm thiết kế các mục tiêu phù hợp trên IEP cho con mình. Vòng Tay Cha Mẹ Việt kính mời Phụ Huynh đến tham dự buổi nói chuyện với Nhà Tâm lý học, Gloria Maria Austrich, đến từ trường Boston Public School để hiểu rõ thêm về:

1. Lý do nhà trường cần phải làm đánh giá Tâm lý Giáo dục cho các em theo học chương trình giáo dục đặc biệt.
2. Các thông tin mà đánh giá Tâm lý Giáo dục có thể cung cấp để giúp phụ huynh hiểu thêm về nhu cầu đặc biệt của trẻ
3. Làm thế nào để dùng kết quả đánh giá Tâm lý Giáo dục vào việc thiết kế chương trình giáo dục phù hợp cho con mình

Thời gian: 6-8 giờ tối thứ ba ngày 15 tháng 8 năm 2017
Tại Phòng Wellness, Dorchester House,
1353 Dorchester Ave, Dorchester, MA-02124

Lưu ý: Tháng này sẽ không có chương trình sinh hoạt Âm Nhạc cho các con.

Quý phụ huynh có thể liên lạc với Oanh Bui: 617-399-8328 để có thêm chi tiết.

Rất mong Quý vị Phụ Huynh tham gia.

Oanh Thi Thu Bui, MHA, MA
Health Educator and Outreach Specialist
Federation for Children with Special Needs
The Schrafft Center
529 Main Street, Suite 1M3, Boston, MA 02129
Phone: 617-399-8328, Fax: 617-241-0330, Website: www.fcsn.org

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4