17/7/2017: Thông Báo Thứ Ba V/v Ban Bầu Cử Ngày 8/7/2017 Tại Connecticut Là Không Chánh Danh

 

cdconnecticut (2)Thông báo số 3 Giải Nhiệm BBC không chánh danh_Page_1Thông báo số 3 Giải Nhiệm BBC không chánh danh_Page_2

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Tào Lao says:

    Mời xem lại Thông Cáo 1
    http://nguoivietboston.com/?p=38211

 
 

Leave a Reply to Tào Lao