Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Thông Báo Ngày 27/6/2017 Của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Connecticut V/v Giải Nhiệm Ban Bầu Cử

Thông Báo Ngày 27/6/2017 Của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Connecticut V/v Giải Nhiệm Ban Bầu Cử

 

cdconnecticut (2)Bãi nhiệm bầu cử có mộc_Page_1Bãi nhiệm bầu cử có mộc_Page_2

 

Related Posts

 • No Related Posts
 
 

1 Comment

 1. Tào Lao says:

  Nội Quy: http://nguoivietboston.com/?p=38243

  Lý Do 1. Chương VIII: Ứng Cử – Bầu Cử
  – Không có Chủ Tịch HĐQT và cũng không có Chủ Tịch BGS

  Lý Do 2 & 3
  – Không giải thích được gì

  Lý Do 4. Chương VII Điều 26: Tu Chỉnh Nội Quy
  – 2/3 của thành viên trong HĐQT, BCH và BGS. Không phải việc của BBC

  Lý Do 5. Lạm Quyền Thành lập BBC

  http://nguoivietboston.com/?p=38172

  Phần 4. Vận Động Bầu Cử

  Hiện diện: anh chị Giỏi, anh chị Bình, cô Kim Trinh, anh Trọng, anh chị Tài, anh chị Danh, anh chị Nguyễn Đăng Mộc, anh Nguyễn Hữu Hiền

  Kết Quả: chị Sĩthụy (7 phiếu), anh Danh (3 phiếu), chị Anh (0 phiếu), anh Mộc (0 phiếu), anh Hiền (2 phiếu)

  ô. Hiền (2 phiếu) => thua => quậy

  Lý Do 6. Tu Chỉnh Nội Quy

  – 2 Người đề nghị tu chỉnh nội Quy ở Lý Do 4.

  “Đề nghị Tu Chính Nội Quy trong mục bầu cử
  Lưu nhiệm chủ tịch lý do:
  Anh Giỏi đã xuất xắc trong 2 nhiệm kỳ CDNVQG/CT”

  “tôi dề nghị tu chính bản nội quy và LƯU NHIỆM ĐƯƠNG KIM CHỦ TỊCH TRẦN VĂN GIỎI”

  Lý Do 7. BCH: 3/5 không đồng ý với ô Giỏi.
  Chủ Tịch: Trần Văn Giỏi
  Phó Nội Vụ: Dương Thị Kim Trinh
  Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Thanh Bình
  TTK: Bùi Ngọc Trung
  Thủ Quỷ: Lisa Tran (Con ô Trần Văn Giỏi)

  Lý Do 8. Logo Cộng Đồng bất hợp Pháp
  – Làm việc CĐ mà không dùng logo CĐ thì dùng logo của ai?

  Lý Do 9 & 10 (như là tên tôi)

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4