Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Connecticut: Biên Bản Buổi Họp Tổ Chức Bầu Cử Ngày 13 Tháng 5 Năm 2017

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Connecticut: Biên Bản Buổi Họp Tổ Chức Bầu Cử Ngày 13 Tháng 5 Năm 2017

 

cdconnecticut (2)CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA CONNECTICUT

Biên Bản buổi họp Tổ Chức Bầu Cử ngày 13 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: tư gia anh chị Danh số 45 Timothy Terrace, Windsor, CT
– Hiện diện: anh chị Giỏi, anh chị Bình, cô Kim Trinh, anh Trọng, anh chị Tài, anh chị Danh, anh chị Nguyễn Đăng Mộc, anh Nguyễn Hữu Hiền
– Ban Bầu Cử: anh Danh, chị Sĩ thụy, anh Mộc, chị Ánh (Tài), anh Hiền, anh Minh

1. TỔNG KẾT CHI THU NGÀY QUỐC HẬN (29-5-2017 tại West Hartford):

– CHI: Pizza: 156.86
Nước uống: 27.18
2 hộp cà phê: 31.98
3 hộp donuts: 29.97
Insurance: 188.00
Restroom: 135.00
Vòng hoa tưởng niệm: 148.89
Trái cây bàn thờ: 18.00
Khung hình bằng tưởng lục: 38.26
48 thư gởi bưu điện: 23.53
Copies: 96.90
TỔNG CHI: $916.37
QUỸ CỘNG ĐỒNG: $9,751.73
TỔNG CHI: (4/29/2017) -$916.37
QUỸ CỘNG ĐỒNG (5/13/2017) $8,835.36
Bị chú:
– Kim Thoa hoàn lại cháu Trinh nước uống và pizza: $184.04
– Kim Thoa hoàn lại anh Trung (nhờ cháu Trinh giao lại): $17.31
– Chị Danh ủng hộ bình bông.
– Chị Bôn ủng hộ bánh.
– Anh Huề (Hội Chiến Hữu Springfield) ủng hộ: $100.00
– Anh Giỏi tham dự ngày Quốc Hận tại Springfield ủng hộ: $100.00

2. ƯU KHUYẾT ĐIỂM NGÀY QUỐC HẬN:

– Anh Danh: năm nay tổ chức khá hơn: tuổi trẻ tham gia, âm thanh tốt, nhiều anh em cựu quân nhân từ Springfield và Worcester tham dự.
– Anh Trong: dàn âm thành của cháu Nguyên tốt, MC cả Việt và Mỹ điều khiển nhịp nhàng, toán hậu kỳ rất nghiêm chỉnh.
– Kim Thoa: con anh Bàng (Quỳnh) phối hợp tốt với Victor.
– Anh Danh: hai đội hậu kỳ dư, khách ngoài tiểu bang tăng, khách trong tiểu bang giảm.
– Chị Tài: vì ngày Quốc Tang nên kéo cờ nửa chừng.
– Anh Danh: vì đây không phải đại diện cho quốc gia nên phải kéo lên hết.
– Anh Giỏi: chúng ta sẽ nghiên cứu sau.
– Cháu Trinh: nên lưu ý cần nhắc người giúp việc mở điện ở cột cờ bên ngoài.

3. TU CHÍNH NỘI QUY CỦA CDNVQG/CT:

– Anh Giỏi để nghị cần tu chính Bản Nội Quy một số chi tiết không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại.
– Anh Bình và anh Danh đề nghị chúng ta nên chú trọng chỉ ở CHƯƠNG VIII: Ứng Cử – Bầu Cử vì không có đủ thì giờ, chúng ta đang họp để bàn về tổ chức Bầu Cử nên chỉ chú trọng vào phần này. Trong nhiệm kỳ tới với BCH mới sẽ có nhiều thì giờ để tu chỉnh lại Nội Quy.
– Anh Giỏi đề nghị cần thành lập Ban Giám Sát để giải quyết một số vấn để bất đồng ý kiến.
– Anh Tài và anh Danh góp ý là chúng ta không có đủ nhân sự để có Ban Giám Sát ngay cả trong tương lai.
– Mọi người bàn cãi về ĐIỀU 27 về những ai có thể ra ứng cử vào BCH và HDQT. Mọi người đông ý là muốn ứng cử hay đề cử vào BCH trước hết phải là thành viên của HDQT.
– Anh Trọng góp ý là không cần sửa đổi ĐIỀU 27. Nếu người nào muốn ứng cử vào BCH, có thể được để cử vào HDQT trước và sau đó sẽ được ứng cử vào BCH nên ĐIỀU 27 không cần tu chỉnh.
– Anh Giỏi góp ý theo Nội Quy, thành viên mới được đề cử vào HDQT phải được thông qua HDQT.
– Anh Tài và anh Danh góp ý, trong ngày bầu cử, với tư cách là MC, anh Danh sẽ công bố thành viên mới để HDQT thông qua.
– Anh Danh đề nghị anh Giỏi cần duyệt lại các thành viên HĐQT hiện thời.
– Anh Hiền góp ý là việc đi tranh đấu biểu tình quan trọng hơn, việc đi họp không quan trọng.
– Anh Bình, anh Tài và anh Danh trả lời là cả 2 điều quan trọng và hai việc khác nhau, đi họp giống như “cái đầu” và đi biểu tình giống như “cái chân”.

4. VẬN ĐỘNG BẦU CỬ:

Ngày Bầu Cử: Thứ Bảy, ngày 8 tháng 7, 2017 (July 08, 2017)
Thời gian: 10:00 AM – 1:00 PM.
BTC có mặt lúc 9:30 AM.
Địa điểm: 323 Broad Street, Windsor, CT 06095.
Ban Bầu Cử: mọi người bỏ phiếu kín để bầu Trưởng Ban.
Kết Quả: chị Sĩthụy (7 phiếu), anh Danh (3 phiếu), chị Anh (0 phiếu), anh Mộc (0 phiếu), anh Hiền (2 phiếu), anh Minh (vắng mặt).
Trưởng Ban: chủ toạ (chị Sĩthụy)
Thư Ký: ghi chú (chị Ánh)
MC: điều khiển chương trình (anh Danh)
Giám sát Bầu Cử: ghi bảng (anh Minh)
Phụ tá: khui phiếu (anh Hiền)
Phụ tá: kiểm soát phiếu (anh Mộc)
Thư từ vận động bầu cử sẽ được gởi về địa chỉ chị Ánh:
Chị Lê Văn Tài (Ánh) : 28 Belmont Av, Windsor, CT 06095.
Trưởng Ban sẽ soạn Thư Mời tham gia ứng cử và đề cử vào HDQT và BCH. Thư Mời sẽ email đến BCH và HDQT để được thông qua trước khi gởi đi dưới 2 hình thức là bưu điện và email.
Sau khi nhận được thư phúc đáp của những người tham gia ứng cử hoặc đề cử, Ban Bầu Cử sẽ liên lạc với những người đó bằng điện thoại để hỏi lại có đồng ý không trước khi lập danh sách chính thức các vị ứng cử và đề cử cho ngày Bầu Cử.

5. THƯ MỜI THAM DỰ NGÀY BẦU CỬ:

Anh Trong đưa ra ý kiến là tất cả thư mời tham dự ngày Bầu Cử phải do anh Giỏi với tư cách Chủ Tịch thay mặt BCH thực hiện gởi đi. Tất cả đồng ý.

6. DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ:

Tổ chức vào ngày 17 tháng 6 năm 2017 tại New York City.
Mọi người đồng ý Cộng Đồng sẽ đóng góp $100.00 cho BTC diễn hành.

7. CHÙA HUYỀN QUANG GÂY QUỸ:

Anh Trọng góp ý là không đóng góp vì ở CT cũng có 4 Chùa cũng gây quỹ hàng năm. Cộng Đồng chúng ta không có tài chánh dồi dào nên không nên đóng góp. Cháu Trinh và mọi người đồng ý với anh Trọng.

8. ĐÀM VĨNH HƯNG VÀ ĐẠI NHẠC HỘI TẠI FOXWOOD:

Chương trình sẽ tổ chức vào ngày 10 tháng 6 năm 2017.
Mọi người đồng ý là Cộng Đồng chúng ta sẽ có Thông Cáo Khẩn kêu gọi đồng hương tẩy chay chương trình này.
Anh Giỏi sẽ soạn Thông Cáo này và sẽ liên lạc với police tại đây xem có địa điểm nào chung quanh Foxwood cho phép biểu tình.

9. THỦ TƯỚNG CSVN NGUYỄN XUÂN PHÚC ĐẾN DC:

Anh Giỏi cho biết TT/CSVN sẽ đến DC vào tháng 7 này và khi nào biết thêm chi tiết, anh Giỏi sẽ cho chúng ta biết.
Buổi họp kết thúc lúc 4:10 PM cùng ngày.

Thay mặt anh Tổng Thư Ký Trung,
Bình

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4