Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Đại Hội Đề Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Và Bầu Tân Ban Chấp Hành Của CĐ Người Việt QG Connecticut Nhiệm Kỳ 2017-2020

Đại Hội Đề Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Và Bầu Tân Ban Chấp Hành Của CĐ Người Việt QG Connecticut Nhiệm Kỳ 2017-2020

 

Ket Qua Bau Cu (revised) (7-10-17)
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và bầu cử tân Ban Chấp Hành (BCH) của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Connecticut (CĐNVQG/CT) cho nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày 8 tháng 7 năm 2017
Tại Windsor Public Library
323 Broad st – Windsor – CT 06095
Ban Bầu Cử (BBC) dự định khai mạc lúc 10AM, nhưng vì có một số đồng hương đang trên đường đi tới thư viện nên BBC tuyên bố chờ thêm 15 phút

A/ Khai mạc cuộc bầu cứ lúc 10:15 AM
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ Tịch (PCT) Ngoại Vụ đương nhiệm điều khiển nghi lễ chào cờ Mỹ – Việt và một phút mặc niệm. Sau đó có đôi lời muốn gởi đến quí đồng hương đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay.

B/ MC Danh dành 10 phút đầu tiên cho ý kiến đồng hương
MC Danh giới thiệu chương trình Đại Hội, công bố thể thức đề cử vào HĐQT, thể thức ứng cử vào BCH, thể thức ghi phiếu bầu, bầu vòng 2 nếu có đồng phiếu… Sau đó, ông Trung có ý kiến: “hoặc mỗi phiếu bầu chỉ ghi tên 1 người, hoặc mỗi phiếu bầu phải ghi đầy đủ tên 3 người với số thứ tự 1, 2, và 3. Ai được nhiều số 1 là Chủ tịch, số 2 là PCT Nội vụ, và số 3 là PCT Ngoại vụ.”
– MC trả lời: Như vậy bất tiện
– Ông Bình: Nên ghi tối thiểu một và tối đa ba tên.
– Ông Bàn: Đồng ý với ý kiến anh Bình,
– Trưng cầu dân ý, lấy ý kiến đa số.
– MC kết luận: Có thể ghi một, hai hay ba tên.

C/ MC Danh trình bày chương trình bầu cử và phổ biến cách thức đề cử, ứng cử, bầu cử

BBC: ông Minh, bà Sĩthụy và bà Ánh, không có trong hình: ông Danh

BBC: ông Minh, bà Sĩthụy và bà Ánh, (không có trong hình: ông Danh)

1/ Giới thiệu BBC:
– Bà Nguyễn Sĩthụy: Trưởng Ban
– Ông Dương văn Danh: Phó Ban, MC
– Bà Nguyễn Ánh: Thư Ký
– Ông Lê Châu Minh: Giám Sát
– Ông Nguyễn Đăng Mộc: vắng mặt
– Ông Nguyễn Phước Hiền: vắng mặt
Vì có hai thành viên trong BBC vắng mặt nên BBC kêu gọi đồng hương tình nguyện tham gia vào hai chỗ trống, nhưng đồng hương góp ý chỉ cần thêm một người và cháu Thái Phú đã được mời tham gia với nhiệm vụ khui và đọc phiếu bầu.

2/ Vào chương trình
MC giải thích thành viên HĐQT chỉ tiến cử (không bầu), mục đích tham gia để sinh hoạt, góp ý kiến, công sức vào xây dựng Cộng Đồng (CĐ) thôi nên không bắt buộc phải có mặt hôm nay, chỉ cần sự xác nhận là họ đồng ý. BBC đã phân phát bản Nội Quy cho một số người tham dự yêu cầu để tham khảo trước giờ khai mạc.

3/ Trưởng BBC Nguyễn Sĩ thụy trình bày tiến trình bầu cử

D/ Tiến trình bầu cử

1/ MC giới thiệu thành viên HĐQT cũ:
a/ Thời gian lúc mới thành lập CĐ (2011-2014)
– Trần vẫn Giỏi: Vắng mặt
– Nguyễn Thanh Bình: Có mặt
– Nguyễn Hoà: Vắng mặt
– Lâm thiên Hương: Vắng mặt
– Đổ khắc Hải: Vắng mặt
– Nguyễn Phước Hiền: Vắng mặt
– Huỳnh công Phụng: Vắng mặt
– Nguyễn Vinh: Vắng mặt
– Võ tất Minh: Vắng mặt
– Nguyễn đăng Mộc: Vắng mặt
-Trương Quang Trọng: Có mặt
MC nói: Lần thứ nhất này HĐQT gồm có 11 người, hôm nay là ngày quan trọng của CĐ, mà chỉ có hai người có mặt, còn 9 người thì vắng mặt, xin quí vì tự nhận xét !!!
b/ Vào ngày Lễ Ra Mắt Cộng Đồng tổ chức tại Unionville, CT có thêm 6 thành viên được bổ túc vào nhiệm kỳ 1:
– Nguyễn Leo: Có mặt
– Dương trí Nhân: Có mặt
– Dương thị Kim Trinh: Có mặt
– Trần Hoài Hương (Lisa Trần): Vắng mặt
– Trần Quốc Việt (Victor Trần): Vắng mặt
– Trịnh Khải Hoàn: Đã di chuyển về TX
MC nói: Trần Hoài Hương và Trần Quốc Việt là con của ông Trần Văn Giỏi.
c/ Nhiệm kỳ 2 (2014-2017)
– Lê Văn Tài: Có mặt
– Bùi Ngọc Trung: Có mặt
– Bùi Lệ Hồng: Có mặt
– Thái Lộc: Có mặt
– Nguyễn Xuân Hưởng: Đã di chuyển đi FL
Tổng công có 22 người , vắng mặt 11 , hiện diện 9, di chuyển đi tiểu bang khác 2.

E/ Đề cử thành viên HĐQT mới

Thành Viên HĐQT: ông Danh, ông Bình, anh Leo, anh Nhân, cô Trinh, ông Tài, ông Trung, ông Lộc, anh Giao, ông Trình, bà Hồng, ông Minh và người ngồi là ông Trọng. không có trong hình: bà Sĩthụy và bà Ánh

Thành Viên HĐQT: ông Danh, ông Bình, anh Leo, anh Nhân, cô Trinh, ông Tài, ông Trung, ông Lộc, anh Giao, ông Trình, bà Hồng, ông Minh và người ngồi là ông Trọng. (không có trong hình: bà Sĩthụy và bà Ánh)

Giới thiệu và đọc tiểu sử từng người:
1/ Cao Văn Pha (Vắng mặt vì bận không tham dự được nhưng đồng ý tham gia)
2/ Bùi Ngọc Giao
3/ Trần Hoàng Lan (Vắng mặt vì bận không tham dự được nhưng đồng ý tham gia)
4/ Nguyễn Đức Kinh Luân (Vắng mặt vì công vụ nhưng đồng ý tham gia)
5/ Nguyễn Ánh
6/ Nguyễn Sĩ thụy
7/ Dương Văn Danh
8/ Trần Thế Trình
Đại Hội thông qua tất cả 8 thành viên mới vào HĐQT (2017).
Ngay sau đó ông Lê Minh Đảo và Ông Trương Quang Trong có ý kiến muốn đề cử ông Lê Châu Minh vào thành viên HĐQT mới. BBC giải thích là đã hết hạn đề cử vào ngày 1 tháng 7 năm 2017. Tuy nhiên với ý kiến chung của đồng hương tham dự Đại Hội đã đồng ý chấp thuận trường hợp ngoại lệ này và ông Lê Châu Minh là thành viên mới thứ 9 của HĐQT.
9/ Lê Châu Minh.

F/ Bầu Ban Chấp Hành

Cô Dương thị Kim Trinh và ông Lê Minh Đảo

Cô Dương thị Kim Trinh và ông Lê Minh Đảo

Bà Sĩthụy, Trưởng ban Bầu Cử một lần nữa hỏi tất cả đồng hương tham dự đại hội có thắc mắc điều gì về tư cách hay phản đối BBC gì không? Không ai có thắc mắc và vì vậy bà Sĩthụy đọc bản Nội Quy chương 3, điều 11 Nhiệm Kỳ-Tái Ứng Cử và tuyên bố BBC xúc tiến bầu cử BCH nhiệm kỳ 2017-2020.
1/ Ứng cử: không có.
2/ Đề cử:
a/ Ông Trương Trọng: Nguyễn Đức Kinh Luân. (Vì để cử bấu vào BCH nên đã đọc thư của Luân cho biết vì lý do công vụ nên không có mặt nhưng nếu trúng cử sẽ hăng say phục vụ CĐ)
b/ Ông Trần Quốc Bàn: Dương Trí Nhân. (Cám ơn và từ chối)
c/ Ông Lê Minh Đảo: Dương thị Kim Trinh.
d/ Bà Trương Trọng: Trần Thế Trình (Cám ơn và từ chối)
e/ Ông Lê Văn Tài: Nguyễn Leo.
f/ Anh Dương Trí Nhân: Bùi Ngọc Giao.
Trước khi để cử Bùi Ngọc Giao, cháu Nhân xin vài phút trình bày ý kiến: ”Con xin kêu gọi sự ủng hộ của các cô chú bác, theo con nghĩ tất cả chú bác có mặt hôm nay đều có khả năng làm Chủ Tịch (CT) Cộng Đồng chứ không phải chỉ một người tự cho mình có đủ tài để làm CT. Để có cuộc bầu cử hôm nay, BBC đã trải qua một thời gian rất khó khăn vì có kẻ dùng quyền để chống đối …”

Kết quả bầu cử: bà Sĩthụy Trưởng Ban Bầu Cử tuyên bố kết quả số phiếu của 4 thành viên ứng cử BCH

Kết quả bầu cử: bà Sĩthụy Trưởng Ban Bầu Cử tuyên bố kết quả số phiếu của 4 thành viên ứng cử BCH

3/Phát phiếu bầu: sau khi không còn đề cử người ra để tranh cử nữa nên Ông Lê Châu Minh đã phát phiếu bầu (32 phiếu), có 34 người hiện diện nhưng 2 người đi trễ.
4/ Kết quả:
a/ Dương thị Kim Trinh: 31 phiếu.
b/ Nguyễn Đức Kinh Luân: 14 phiếu.
c/ Nguyễn Leo (Nguyên): 13 phiếu.
d/ Bùi Ngọc Giao: 13 phiếu.

5/ Trưởng Ban Bầu Cử tuyên bố: Chủ Tịch: Dương thị Kim Trinh; Phó CT Nội Vụ: Nguyễn Đức Kinh Luân.
Nguyễn Leo và Bùi Ngọc Giao đồng phiếu; Giao muốn nhường chức Phó Ngoại Vụ cho Leo.
Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tiểu bang Connecticut nhiệm kỳ 3 (2017-2020):
– Chủ tịch: Dương thị Kim Trinh
– Phó Chủ Tich Nội Vụ: Nguyễn Đức Kinh Luân
– Phó CT Ngoại Vụ: Nguyễn Leo

Cô Dương thị Kim Trinh: CT phát biểu cảm tưởng, bên trái: anh Leo, Phó CT Ngoại Vụ, bên phải: anh Giao: Tổng Thư Ký, vắng mặt: anh Nguyễn Đức Kinh Luân: Phó CT Nội Vụ

Cô Dương thị Kim Trinh: CT phát biểu cảm tưởng, bên trái: anh Leo, Phó CT Ngoại Vụ, bên phải: anh Giao: Tổng Thư Ký, vắng mặt: anh Nguyễn Đức Kinh Luân: Phó CT Nội Vụ

Trình diện trước mặt đồng hương CT nhiệm kỳ 3, Dương thị Kim Trinh ngỏ lời cám ơn đến các cô, các chú, các bác đã ủng hộ buổi bầu cử, hứa sẽ đồng lòng cùng các thành viên BCH mới thực hiện, xây dựng Cộng Đồng ngày càng vững mạnh và theo Nội Quy Chương III Điều 10: Thành Phần BCH (Các chức vụ Tổng Thư Ký, Thủ Quỹ do các vị Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch đề cử và được sự chấp nhận của quá bán thành viên HĐQT). CT đề cử Bùi Ngọc Giao vào chức vụ Tổng Thư Ký và chức vụ Thủ quỹ sẽ công bố sau.

G/ Hoàn Tất Việc Bầu Cử, Ý Kiến Đồng Hương

Rất nhiều đồng hương khen ngợi BBC làm việc rất đàng hoàng, đứng đắn. Tiêu biểu có một số vị đã phát biểu với những ý chính như sau (Buổi bầu cử đã có ghi lại tất cả những sự việc qua VIDEO của BCH/CĐ để lưu trữ.)

image0061/ Ông Trần Quốc Bàn: (hình trái) Tôi biết trước khi bầu cử đã có một không khí không tốt đẹp lắm, và tôi cũng nghĩ rằng sau bầu cử này cũng sẽ có không khí như vậy.
Năm 2015 chính tôi đã đề cử anh Giỏi lên Thống Đốc Tiểu Bang để trao bằng khen cho anh. Tôi thấy anh cũng có công phục vụ đồng hương nên tôi đã đề cử nhưng nay anh Trần Văn Giỏi đã có hành động sai trái nên rất lấy làm tiếc. BBC này có giá trị, không một ai có quyền bãi nhiệm được. Và sau cuộc bầu cử đã có một BCH mới là hoàn toàn hợp pháp.
*** (BBC chúng tôi được biết, trước ông Trần Văn Giỏi cũng đã có một số vị đã được Thống Đốc Tiểu Bang trao bằng khen: Ông Nguyễn Thanh Bình, Bà Nguyễn Sĩthụy, Bà Lâm Thiên Hương, Ông Dương Văn Danh, Ông Phó Phước Hồng, vì họ có nhiều hoạt động, đóng góp nhằm giúp đồng hương một cách thiết thực…).

image0072/ Ông Trần Thế Trình: (hình phải) Tôi công nhận công lao đóng góp của anh Trần Văn Giỏi. Tôi từng đi biểu tình chống Cộng với ông ta từ năm 1995 … nhưng ông ta quá dỡ, vì ông ta làm một việc như ly nước đổ xuống đất, khiến công lao của ông ta bị mất hết!…

3/ Ông Lê Minh Đảo: Tôi là cư dân ở Connecticut, là đồng hương của CĐ này, đã tiếp xúc rất nhiều CĐ bạn xa, gần, họ đều có giới trẻ nắm vững những sinh hoạt, rồi nghĩ đến CĐ nhà mà buồn, mà tiếc; Nay CĐ có giới trẻ mạnh dạn tham gia, nên tôi rất mừng. Tuy muộn nhưng có còn hơn không. Có những điều đáng tiếc xảy ra trên CĐ mạng, tôi nghĩ khó mà hàn gắn lại được.

Ông Lê Minh Đảo phát biểu ý kiến, bên trái: Ông Dương Văn Danh

Ông Lê Minh Đảo phát biểu ý kiến, bên trái: Ông Dương Văn Danh

Đúng ra tôi phải đi xa, nhưng vì CĐ có không khí quá nặng nề đã xảy ra vừa qua nên tôi quyết định đổi ngày đi, để có mặt buổi bầu cử ngày hôm nay.
Một quốc gia điều hành bởi luật pháp.
Một Cộng Đồng điều hành theo nội quy.
Muốn sửa đổi nội quy phải có số đông HĐQT và BCH chấp thuận chứ không thể đơn phương giải quyết được, Trần Văn Giỏi quá sai trái.
Người tôi thương nhất là Trần Văn Giỏi vì là một đàn em cùng trường Võ Bị Đà Lạt, nhưng không ngờ đã làm một việc rất sai trái, làm tôi rất buồn và rất lấy làm tiếc.
Hôm nay BBC làm một việc tốt và rất mừng vì BCH mới toàn là giới trẻ, có khả năng, nhiệt tình, có trình độ học vấn. Tôi đề nghị BCH mới trực tiếp giải quyết vấn đề bất đồng với ông Trần Văn Giỏi.

image0094/ Ông Trương Quang Trọng: (hình phải) mặc dầu HĐQT chưa có CT/HĐQT nhưng tôi với tư cách lớn tuổi nhất trong HĐQT có ý kiến: HĐQT có quyền bãi nhiệm ông CT đương nhiệm vì sự sai trái của ông ta.
Ông đương nhiệm CT ra thông báo bãi nhiệm BBC và ngưng hoạt động CĐ là quá sai trái, vì ông ta không có quyền làm việc đó.
– Xác nhận BCH mới bắt đầu làm việc.
– Thu hồi con dấu của CĐ.
– Thu hồi tài sản CĐ
– Đương nhiên dùng LOGO của CĐ, ông Trần Văn Giỏi không có quyền ngăn cấm.
– BBC đã làm việc rất tốt,
– BCH và HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020 hoàn toàn có giá trị.

H/ Ăn Trưa: 12 giờ Trưa

I/ MC tuyên bố bế mạc: 12:30 P.M

K/ Tân Chủ Tịch phân phát thư mời Picnic Cộng Đồng vào ngày Chủ Nhật 16 tháng 7-2017
cho đồng hương có mặt tại hội trường.
Mọi người ra về trong hoan hỉ.

Connecticut ngày 10 tháng 7 năm 2017
TM Ban Bầu Cử:
Nguyễn Ánh
Thư Ký

 
Đại Hội Đề Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Và Bầu Tân Ban Chấp Hành Của CĐ Người Việt QG Connecticut Nhiệm Kỳ 2017-2020  

Related Posts

 
 

18 Comments

 1. Cammie Nguyen says:

  Xin chúc mừng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Connecticut(CDNVQGCT)
  ________________________

  Cứ mổi ba năm, ở Connecticut có tổ chức một ngày bầu cử để cộng đồng
  người Việt ở Connecticut có cơ hội bầu những thành viên mới vào Ban
  Chấp Hành, và cử thêm người vào Hội Đồng Quản Trị của tổ chức
  CĐNVQGCT.
  . Trong ngày 8 tháng 7, năm 2017 vừa qua lần đầu tiên kể từ khi thành
  lập CĐNVQG ở Connecticut, bà con Việt Nam của chúng ta ở tiểu bang đã
  bầu ra một Ban Chấp Hành, toàn là THẾ HỆ MỚI!
  Đã hơn 42 năm từ lúc việt cộng chiếm miền nam Việt Nam. Nhiều người
  đã từ bỏ quê nhà đễ đi tìm tự do ở xứ người. Cho đến hôm nay, bất cứ
  tiểu bang nào trong nước Mỹ điều có người Viêt ở. Những người Việt
  tị nạn đã cùng nhau tạo dựng ra những tổ chức Cộng Đồng như CĐNVQGCT
  đễ duy trì truyền thống dân tộc Viêt Nam cho những thế hệ mai sau.
  Những năm gần đây, nhiều tiểu bang trong nước Mỹ, thế hệ nhất đã giao
  lại nhiệm vụ và trách nhiệm duy trì sinh hoạt cộng đồng người Việt cho
  thế hệ mới. Cho đến ngày 8 Tháng 7 năm nay, sự thay đổi nầy đã được
  xãy ra ở tiểu bang Connecticut chúng ta!
  Chúng tôi, thế hệ mới xin chân thành gửi lời cám ơn đến những người đã
  xây dựng Tổ Chức Cộng Đồng nầy, quý ân nhân đã không màng khó khăn để
  tranh đấu sự công bằng cho thế hệ mới chúng tôi, cũng như quý vị đã
  bỏ ra rất nhiều công sức và thời giờ để dìu dắt thế hệ mới như chúng
  tôi có được cơ hội học hỏi và biết tự hào là người Việt Nam. Sự hy
  sinh và công sức đó của quý vị, thế hệ thứ hai chúng tôi sẽ mãi mãi
  ghi nhớ!
  Và sau đây chúng tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng đến mấy anh chị đã
  được bà con bầu vào Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2017-2020! Chúng tôi rất
  hãnh diện vì các anh chị đã mạnh dạn đứng ra nhận trách nhiệm nầy.
  Tuy trách nhiệm nặng nề, nhưng anh chị đã không ngần ngại đứng lên đễ
  nêu gương cho chúng tôi noi theo
  Hôm nay chúng tôi, thế hệ mới đã đươc các bậc cha chú tin tưởng và
  trao trách nhiệm. Chúng tôi cũng mong rằng các anh chị sẽ cố gắng để
  không phụ lòng các bậc cha chú. Một lần nửa xin chúc mừng CDNVQGCT về
  sự đổi mới này.

  Kính,
  CTN

 2. Buu Nguyen says:

  Là một người Việt tỵ nạn đã từng sinh hoạt trong cộng đồng người Việt ở Connectucut trước đây; tôi luôn luôn theo dõi mọi sinh hoạt của cộng đồng, mặc dầu bây giờ đã đi xa Connecticut. Tôi rất vui mừng khi BCH mới đa số là các em trẻ, các em đã mạnh dạn tiếp bước cha anh, nắm lấy trọng trách xây dựng một cộng đồng quốc gia vẫn mạnh. “Tre tàn măng mọc”, đây là quy luật của tạo hoá, mà không ai có thể cưỡng lại được; vì vậy, khi tre đã tàn, mà cố bám víu thì cũng bị đào thải mà thôi. Rất mong các bậc cha, chú ủng hộ, giúp đở, cố vấn cho các bạn trẻ trong tân BCH hoàn thành nhiệm vụ của mình. Một lần nữa, xin chúc mừng tân BCH.
  Bửu Nguyễn

 3. Hong Tran says:

  “Chúc mừng cộng đồng đã tuyển lụa các thành viên mới để phục vụ hưu hìeu cho những năm tới “

 4. Ly Châu says:

  Kính thưa quí vị đồng hương xa gần,
  Nhờ Diễn Đàn của “Người Việt Boston” mà hôm nay tôi đọc được một biên bản đại hội bầu cử BCH và để cử HĐQT của CĐNVQG tiểu bang CT, qua những lời phê bình góp ý của bốn vị nhân sĩ sau khi bầu cử xong , tôi thấy người CT đương nhiệm là ông Trần Văn Giỏi là một người không biết làm việc bởi vì ông ta tưởng chức CT có quyền tối thượng, đơn phương bãi bỏ cái này, ngừng hoạt động cái kia ,nhằm mục đích chính là để ngăn chặn cuộc bầu cứ để ông ta làm CT suốt đời! Vì ông ta nghĩ rằng chỉ có ông ta là có tài và khả năng để lãnh đạo CĐ mà thôi, ông ta không tin tưởng những người trẻ tuổi hơn nhưng chắc chắn có đầy đủ mọi khả năng vượt trội hơn ông ta nhiều. Vì vậy thay vì sau hai nhiệm kỳ 6 năm theo nội quy thì không được ứng cử nữa, như một số nơi, người CT vui vẻ tạo điều kiện, khuyến khích cho người khác, nhất là tuổi trẻ ra thay thế mình thì tốt biết bao nhiêu! Đó là lẽ thường tình của một người vì lợi ích của CĐ, nhưng ngược lại, ông ta lại tìm mọi cách để ngăn chặn người khác kể cả giới trẻ dấn thân ra làm việc CĐ, việc làm của ông ta cứ tưởng là không nguy hại cho CĐ, nhưng thật ra còn nguy hại gấp mấy lần nghị quyết 36 của Việt cộng mà một số nhà tranh đấu, chống cộng từng cảnh giác đồng hương! Ông ta đơn phương tìm mọi cách để phá buổi bầu cử là chống lại cả một tập thể BCH và HĐQT của CĐ cũng như đồng hương CT. Sở dĩ thời gian gần 6 năm qua vì khéo che đậy như một người đấu tranh cho lý tưởng chống cộng, phục vụ đồng hương mới có rất nhiều người có khả năng hợp tác. Qua lời phát biểu của bốn vị nhân sĩ tiêu biểu trong buổi họp bầu cử, những nhân sĩ này gồm có: Ông TT Trình, cùng sát cánh với ông ta đấu tranh chống cộng từ năm 1995 cho đến ngày hôm nay,… Cựu Thiếu tướng Lê Minh Đảo một đàn anh cùng xuất thân từ trường VB Đà Lạt đã từng thương mến ông ta,… Ông Trần Quốc Bàn là người từng ủng hộ và là một ân nhân đã xin Thống Đốc TB cấp bằng khen cho ông ta… ; Ông Trương Quang Trọng một nhân sĩ cao niên đã từng sinh hoạt trong vai trò thành viên HĐQT từ lúc mới thành lập. Tất cả bốn nhân sĩ thay mặt đồng hương đều xác nhận việc làm của ông Trần văn Giỏi là hoàn toàn sai trái, không theo điều lệ, nội quy của Cộng Động và cảm thấy hối tiếc về việc làm sai trái của ông Trần Văn Giỏi và tiên đoán T.V. Giỏi chưa chắc nhận điều sai trái của mình để phục thiện!
  Qua Biên Bản cũng thấy các thành viên HĐQT là những nhân sĩ nhiệt tình, có khả năng và lập trường quốc gia vững chắc sẽ sát cánh để sinh hoạt cùng BCH mới trẻ tuổi, có trình độ học vấn, có việc làm vững chắc… dám dấn thân gánh vác việc Công Đồng là một sự hy vọng cho tương lai của Cộng Đồng tại CT. Hy vọng quý vị đồng hương, hội đoàn, đoàn thể ở CT và các nơi cố gắng giúp cho BCH mới và HĐQTCĐ/NVQG/ CT vượt qua khó khăn này.
  Cầu chúc quý vị được mọi sự an lành, hạnh phúc.
  Kính
  Ly Châu

 5. Dan Ly says:

  Kính thưa Quý Đồng Hương,
  Cammi Nguyen là chị dâu của Dương thị kim Trinh
  còn những người trên đây là trong phe nhóm tự làm nhiều nicks để tự khen cái gọi là bầu cử
  vì không có Đồng Hương nào tham dự chỉ toàn là người nhà của họ nên không thấy hình ảnh
  quý vị nhìn hình là rõ, bọn này tiếm quyền gian lận sẽ làm tan nát cộng đồng mà ông Chủ Tịch Trần Văn Giỏi đã gầy dựng từ lúc mới thành lập
  Theo thông báo của ông Chủ Tịch và hơn 10 thành viên trong HĐQT/CĐNVQG?CT đã giải nhiệm ban bầu cử mà họ vẫn tiến hành sự bầu cử nảy là BẤT HỢP PHAP!
  Xin Quý Đồng Hương đề cao cảnh giác

 6. Hien says:

  Kính thưa Quý Đồng Hương,
  Lại thêm một trò hề,
  Buổi họp này “cái gọi là bầu cử” của quý vị nên đổi danh xưng là “Buổi họp nói xấu ông Chủ Tịch Trần Văn Giỏi người không có mặt tại đó” thì đúng hơn.
  Việc này không có Fair game nghe quý vị,
  Ông Chủ Tịch không có mặt nên quý vị tha hồ phát biểu, thật là hèn nhát “thừa nước đục thả câu”
  Sao không dùng thời giờ để đi chống cộng sản tiếp tay với đồng bào trong nước trước tình trạng mất nước gần kề
  Ông Chủ Tịch và các thành viên giải nhiệm ban bầu cử vì họ làm sai, phe nhóm, đã nhắc nhở rồi nhưng vẫn tiến hành, vì là trách nhiệm Cộng Đồng nên ông Chủ Tịch phải lên tiếng là đúng.
  1) Ông Dương văn Danh: MC nói : Lần thứ nhất này HĐQT gồm có 11 người , hôm nay là ngày quan trọng của CĐ , mà chỉ có hai người có mặt , còn 9 người thì vắng mặt , XIN QUÍ VÌ TỰ NHẬN XÉT !!!
  “Thời gian lúc mới thành lập CĐ ( 2011 – 2014 )
  – Trần vẫn Giỏi: Vắng mặt

  – Nguyễn Thanh Bình Có mặt

  – Nguyễn Hoà Vắng mặt

  – Lâm thiên Hương Vắng mặt

  – Đổ khắc Hải Vắng mặt

  – Nguyễn Phước Hiền Vắng mặt

  – Huỳnh công Phụng Vắng mặt

  – Nguyễn Vinh Vắng mặt

  – Võ tất Minh Vắng mặt

  – Nguyễn đăng Mộc Vắng mặt

  -Trương Quang Trọng Có mặt “

  DỂ HIỂU QUÁ
  VÌ ÔNG CHỦ TỊCH TRẦN VĂN GIỎI ĐÃ BẢI NHIỆM BAN BẦU CỬ MỘT CÁCH SÁNG SUỐT NÊN 11 THÀNH VIÊN TRONG BCH/HĐQT KHÔNG THAM DƯ. CUỘC HỌP CỦA QUÝ VỊ KHÔNG ĐƯỢC HĐQT CHẤP NHẬN
  Cộng Đồng biết bao người nhưng chỉ có 4 người trong phe nhóm phát biểu đó là quan điểm của 4 người đó chứ không phải của tất cả mọi người ở CT
  2) Ông Lê minh Đảo phát biểu tại “CÁI GỌI LÀ BẦU CỬ ”
  “CĐ bạn xa, gần , họ đều có giới trẻ nắm vững những sinh hoạt, RỒI NGHĨ ĐẾN CĐ NHÀ MÀ BUỒN, MÀ TIẾC; Nay CĐ có giới trẻ mạnh dạn tham gia , nên tôi rất mừng. Tuy muộn nhưng có còn hơn không.”

  – Trong 6 năm nay CĐNVQG/CT có người già và cũng có giới trẻ đã cùng nhau hoạt động và cũng biết với nhau quá nhiều không cần phải phơi bày ra.
  Phó Chủ Tịch Dưong kim Trinh tuổi trẻ đã làm gì trong gần 6 năm qua để cho Lê minh Đảo kỳ vọng vào cô ta?
  Ông Lê minh Đảo phát biểu tại “CÁI GỌI LÀ BẦU CỬ”:
  “Đúng ra tôi phải đi xa, nhưng vì CĐ có không khí quá nặng nề đã xảy ra vừa qua nên tôi quyết định đổi ngày đi, để có mặt buổi bầu cử ngày hôm nay.”
  – Như vậy, sự hiện diện của ông Lê Minh Đảo có giải quyết được gì không?
  – Hay ông chỉ tiếc là con nuôi ông: Dương thị kim Trinh tại sao bây giờ mới là chủ tịch?
  Nội Quy Cộng Đồng Người Việt quốc Gia Connecticut
  Điều 11 Nhiệm kỳ- tái ứng cử
  Mục 3: Các vị Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Nội Vụ và Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ không được quyền tái ứng cử sau khi đã giữ chức vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp cho nên Dương kim Trinh không được quyền ra ứng cử chủ tịch ông Đảo có biét không?

  Ông Lê minh Đảo phát biểu tại “CÁI GỌI LÀ BẦU CỬ”:
  “Muốn sửa đổi nội quy phải có số đông HĐQT và BCH chấp thuận chứ không thể đơn phương giải quyết được, Trần Văn Giỏi quá sai trái.”
  Việc này tôi nghĩ ông Chủ Tịch Giỏi biết rõ hơn ông trứoc khi đề nghị tu chính nội quy.
  Ông Đảo ơi đây là danh sach đề nghị Tu Chinh Nội Quy ông đừng nghe lời phe nhóm tụi nó:
  -Ông Trần Văn Giỏi, Chủ Tịch Đương Nhiệm BCH/CĐNVQGCT
  -Bà Lâm Thiên Hương HĐQT/CT
  -Ông Đổ Khắc Hải HĐQT/CT
  -Ông Nguyễn Phước Hiền HĐQT/CĐNVQGCT
  -Ông Huỳnh Công Phụng HĐQT/CĐNVQGCT
  -Ông Nguyễn Vinh HĐQT/CĐNVQGCT
  -Ông Võ tất Minh HĐQT/CĐNVQGCT
  -Trần Lisa BCH/CĐNVQGCT
  -Ông Nguyễn Đăng Mộc HĐQT/CĐNVQGCT

  -Trần Victor HĐQT/CĐNVQGCT

  3) Ông Trương Quang Trọng phát biểu tại “CÁI GỌI LÀ BẦU CỬ”:

  “mặc dầu HĐQT chưa có CT/HĐQT nhưng tôi với tư cách lớn tuổi nhất trong HĐQT có ý kiến: HĐQT có quyền bãi nhiệm ông CT đương nhiệm vì sự sai trái của ông ta.”

  · Cộng Đồng không phải là nơi để mà những ngưởi sống lâu lên lão lảng tự cho mình có quyền bãi nhiệm ông Chủ Tịch, thành viên HĐQT, Thủ Quý v..v

  · Ông cho rằng ông Giỏi sai trái nhưng xét kỷ chính ông mới là người có những đề nghị sai trái.

  · Hành động của ông mới là sai trái hể lớn tuổi là muốn làm gì thì làm sao? ông không biết nguyên tác làm việc sao?

  4) Hai ông Trần thế Trình và Trần Quốc Bàn không rõ nguồn gốc của sự việc nên đề nghị 2 ông đọc lại 2 thông báo bải nhiệm BBC trứoc khi có ý kiến về ông Chủ tich Giỏi thì tốt hơn

  **Xin đừng to mồm “Đại Hội Bầu Cử” nghe mà mắc cở.
  **Đồng Hương không thấy mặt, toàn người nhà.

 7. Thanh Tuong says:

  Chúc mừng CĐNVQG! Các anh chị cố gắng nhé! Với nghị lực của các anh chị, cộng thêm sự giúp đỡ của các cô, chú, bác, anh chị em trong cộng đồng, em tin các anh chị sẽ thành công!

  p.s to Dan Ly
  Chó điên ở ngoài đường dạo này hơi nhiều…cứ sủa riết có ngày chắc bị người ta phun nước miếng vô mặt quá!

  Than,
  TT

 8. Nhan Duong says:

  Chúc Mừng các anh chị và CĐ CT

  Rất nhiều chuyện nói, nhưng thấy cái nầy vui vui nên post lên

  – Trần vẫn Giỏi: Vắng mặt
  – Nguyễn Thanh Bình Có mặt
  – Nguyễn Hoà Vắng mặt (Hoà bạn tôi, nó không thích mấy người đọc tài nên nghĩ)
  – Lâm thiên Hương Vắng mặt (~3 năm nay không có đi họp)
  – Đổ khắc Hải Vắng mặt
  – Nguyễn Phước Hiền Vắng mặt (~3 năm nay chắc họp được 3 lần)
  – Huỳnh công Phụng Vắng mặt (~3 năm nay không có đi họp)
  – Nguyễn Vinh Vắng mặt (~3 năm nay không có đi họp)
  – Võ tất Minh Vắng mặt (chưa thấy đi họp lần nào)
  – Nguyễn đăng Mộc Vắng mặt (~3 năm nay chắc họp được 3 lần)
  -Trương Quang Trọng Có mặt “
  DỂ HIỂU QUÁ
  VÌ ÔNG CHỦ TỊCH TRẦN VĂN GIỎI ĐÃ BẢI NHIỆM BAN BẦU CỬ MỘT CÁCH SÁNG SUỐT NÊN 11 THÀNH VIÊN TRONG BCH/HĐQT KHÔNG THAM DƯ. CUỘC HỌP CỦA QUÝ VỊ KHÔNG ĐƯỢC HĐQT CHẤP NHẬN

  – Tất cả những ai không đến được hoặc không sinh hoạt CĐ nữa là nhờ ông CT Sáng Suốt. Nghe cái nầy quen quen, ở Việt Nam CS thường nói “Toàn Dân Đồng Lòng” là thế, nếu không có người chống lại có nghĩa là đồng lòng hết.

 9. Nam Ho says:

  Thưa bà Ly Châu aka vợ Nguyễn văn Tài aka NGUYỄN ÁNH, THƯ KÝ “BAN BẦU CỬ KHÔNG HỢP THỨC HÓA”: CHUYÊN VIÊN THƯ RƠI THƯ RỚT, THƯ NẶC DANH…

  Bà đóng kịch hay quá! bà ngồi ngay trong phòng “bầu Cử” rồi viết “nhờ diễn đàn tôi mới biêt..sic”

  Bà quấy rối từ nhà thờ ra đến Cộng Đồng.

  1.Sao bà biết ông chủ tịch muốn làm suốt đời, bà không nghe ông chủ tịch luôn kêu gọi giới trẻ tham gia sao?

  2.bà ví ông chủ tịch = nghị quyết 36 công sản nhằm mục đích gì?

  3.bà viết: “TẤT CẢ BỐN NHÂN SĨ THAY MẶT ĐỒNG HƯƠNG đều xác nhận việc làm của ông Trần văn Giỏi là hoàn toàn sai trái” Viêc làm gì mà hoàn toàn sai trái?
  CÁ NHÂN TÔI NHÂN THẤY BÀ THẬT HỒ ĐỒ: 4 NHÂN SĨ CỦA BÀ CHƯA CHẮC LÀ NHÂN SĨ CŨA ĐỒNG HƯƠNG, MÀ BÀ DÁM VIẾT THAY MẶT ĐỒNG HƯƠNG, ĐỒNG HƯƠNG NÀO CHO PHÉP 4 NHÂN SĨ CỦA BÀ ĐẠI DIỆN CHO HỌ?

  Qua sự việc trên: chứng minh cho quý vị thấy bà ta và phe nhóm của bà ta là xảo trá, gian dối, gian manh….

  4. BỐN(4)NHÂN SĨ của bà hôm nay, ngày mai không vừa lòng bà, bà sẽ gọi họ là cái gì đây?

  mong bà nên xám hối và đừng đánh phá người ta nũa.

  Chào bà

 10. Trinh Tran says:

  Anh Hiền,

  Tôi nhắc lại cho anh biết. Chủ tịch CĐ không có quyền bãi nhiệm BBC mà chỉ có HĐQT mới có quyền và HĐQT có quyền bãi nhiệm Chủ tịch CĐ nếu thấy bất xứng.

  Chào anh,

  Trần Thế Trình

 11. Nhan Duong says:

  To Ông Dan Ly

  Có lẻ tôi biết ông là ai nhưng ông dấu tên thì gọi là “Dan Ly” đi. Tôi là Dương Trí Nhân là em chứ không phải là anh của Dương Thị Kim Trinh. Cammie là vợ tôi và chúng tôi không bao giờ dấu tên cả. Chúng tôi có làm gì sai đâu mà phải dấu tên. Thanh Tuong không phải là vợ tôi và tôi cũng không sướng như ai kia có được 2 vợ. 🙂

 12. trong truong says:

  Quí anh chị em trong BCH cũ và BCH mới.
  Chúng tôi xin CÁM ƠN & TÁN DƯƠNG Ban Bầu cử đã tận tâm điều hành buổi Bầu cử rất hoàn hảo từ việc giới thiệu và biểu quyết thành viên mới của HĐQT (vì nhiều vị có tên trong HĐQT cũ mà chẳng bao giờ sinh hoạt với CĐ), đến việc ứng cử và đề cử trung chính, phiếu bầu minh bạch, kiểm phiếu công khai tức thì. Anh Bình đã viết lời Cám ỏn BBC đem lại thành quả tốt đẹp hơn cà sụ mong đợi của chúng ta.
  Tôi nghĩ là BCH mới nên công khai Cám ơn lời phát biểu chí tình, giúp xây dựng CĐ của Tướng Lê Minh Đảo và Nhân viên sỡ Xã hội Trần Quốc Bàn, trong đó 2 vị đều biết Thông cáo của nguyên Chủ tịch Trần văn Giỏi giải thể BBC và ngưng hoạt động của CĐ là trái luật lệ phản Nôi qui.
  Tôi biết anh chị Bình+anh chị Tài rất công phẩn vì những lời lẽ xấc láo miệt thị của anh Giỏi trong Thông cáo với quí Anh Chị, cuộc Bầu cử hôm nay là Sự thật và Lẽ phải đã hiển nhiên rồi> Thôi xin quí anh chị hãy quên đi, bởi những Tâm hổn cao cả mới biết Tha thứ và Bao dung.
  Việc Tân BCH phải làm ngay là lo tổ chức Pinic vào tuần sau, cũng là LỄ RA MẮT BCH trước đông đảo bà con Người Việt.
  Sau đó là thâu hồi con dấu và vật dụng của CĐ từ anh Giỏi. Có thể còn những diễn biến bất thường, nên tham khảo với HĐQT.
  Cầu mong chúng ta thân tâm an lạc. Sau bão tố, Trời lại sáng.
  Trọng Trương Quang

 13. trong truong says:

  Thưa anh Trần thế Trình và qúi anh chị em từng quan tâm đến cuộc Bầu cử Ban chấp hành CĐNVQG/CT ngày july-8 /2017 tại Windsor Library.
  Kết thúc buổi Bầu cử, tôi tự nhận là người cao niên nhất của HĐQT và sinh hoạt thường xuyên nhất với CĐ ( vì BCH không bầu ra Chủ tịch HĐQT) công nhận là cuộc Bầu cử hợp lệ, đúng với Nội qui . HĐQT bác bỏ và có quyền BÃI NHIỆM ông chủ tịch Trần văn Gioi vì ra Thông cáo sai trái như Giải nhiệm BBC và ra lệnh Cộng đồng ngưng hoạt động.
  Trong Email gần đây, ông Nguyễn Phước Hiền mạt sát tôi thậm tệ về lời phát biểu đúng qui chế phân quyền trong chế độ dân chủ pháp trị. Tôi không cần phải đối chất với người thiếu hiều biết về cơ chế điều hành CĐ, lại nhạo báng người cao niên nói điều trung chính là thiếu tư cách.
  Cám ơn anh Trần Thế Trình thấy lời lẽ trái đạo lý trong Email anh Hiền, đã dạy cho anh Hiền điều căn bản phải biết về luật lệ đúng như tôi dã nói
  Thua quí Anh Chị Em. Trong chế độ dân chủ, bất cứ tổ chức nào cũng theo nguyên tắc PHÂN QUYỀN ngăn ngừa độc tài trường trị nhưTổng thống nắm quyền hành pháp, Lưỡng viện Quốc hội thay mặt cho Toàn dân giữ quyền Lập pháp ( có cả quyền Truất phế tổng thống nào làm bậy) và Quyền Tư pháp của Tối Cao Pháp viện. CĐQGVN tại Hoa-kỳ cũng theo luật lệ ấy là: BCH do người trong HĐQT tiến cử ra Chủ tịch BCH ( tương đương quyền Hành pháp), HĐQT là nhân sĩ có uy tín được Đại hội tiến cử, nhiệm kỳ vĩnh viễn (tương đương quyền Lập pháp, có quyền bãi chức Chủ tịch BCH nào làm bậy) và Ban Giám sát độc lập (CĐ ta chưa có vì chưa cần thiết).
  Như danh xưng Hội đồng QUẢN TRỊ là Quản lý và Trị sự của CĐ, từ HĐQT bâù ra BCH đứng đầu là Chủ tịch để chấp hành theo nội qui, điều hành trực tiếp mọi sinh hoạt CĐ. Cho nên Chủ tịch BCH bãi chức BBC, ngưng việc CĐ là độc quyền, phạm luật lệ không thể tha thứ.
  Nhiều người cho tôi biết là Email của Nguyễn Phước Hiền là do anh Giỏi viết. Tôi không tin như vậy vì anh Giỏi đủ trình độ học vấn để biết quyền hạn như trên đây. Chính tôi có giải pháp để anh vui vẻ tự do đưa 3 người vào BCC và tôi trực tiếp Email công nhận công lao cùng khả năng của anh Giỏi gầy dựng CĐ vững chắc, nhưng yêu cầu anh rút ngay Thông cáo quái đàn nếu không muốn thân bại danh liệt
  Dài lời để hiểu nhau
  Cầu mong không gây tổn thương cho nhau. Ai cũng có thể sai lầm, miễn là biết PHỤC THIỆN.
  Thân mến Trọng Trương Quang

 14. trinh tran says:

  Anh Hiền,

  Tôi không muốn tranh luận trên email.

  Tôi nhắc lại cho anh biết. Chủ tịch CĐ không có quyền bãi nhiệm BBC mà chỉ có HĐQT mới có quyền và HĐQT có quyền bãi nhiệm Chủ tịch CĐ nếu thấy bất xứng.

  Tôi không muốn tranh luận them nữa trên email.

  Chào anh,

  Trần Thế Trình

 15. Thanh Tuong says:

  to Dan Ly,
  Tôi xin lỗi, trong comment không để tuổi nên tôi cứ tưởng là mấy đứa nhỏ vô đây phá. Vì khi đọc đến câu “…cộng đồng mà ông Chủ Tịch đã gầy dựng từ lúc mới thành lập”? Ngay cả tôi cũng biết hội mà chỉ có một ông chủ tịch làm việc thì làm được gì? Bởi tôi cứ nghĩ lời phê bình thế này thì không thể nào viết từ một người lớn tuổi hơn tôi được.
  ps…Tôi không phải là vợ/ chồng của ai trên đây hết, nếu là người lớn thì đừng có nói chuyện vô căn cứ như vậy.

  TT

 16. Ly Châu says:

  Kính thưa ô/b Nam Ho,
  Ô/b căn cứ vào đâu để nói Ly Châu là bà Ánh Nguyễn như trên, hay ô/b suy diễn rồi quy chụp theo ý kiến chủ quan của ô/ b như vậy? Thiết nghĩ ô/b ở Mỹ một thời gian rồi, thì không nhiều thì ít gì cũng học được chút ít cách xử sự văn minh của họ. Kính chào ô/b.

 17. Binh Thanh Nguyen says:

  Xin mời quý vị đồng hương vào xem video sau đây tường trình Buổi Bầu Cử của CĐNVQG-CT vừa qua gồm 2 phần:
  https://www.youtube.com/watch?v=1VxViICYL_w&list=PLbHBfKgS3v_sBUN2u0kvQiW5KSGRT298H&sns=em

 18. Nguyễn Đông Phương says:

  Ngày 05 tháng 8 năm 2017
  Kính gởi Ông Lê Minh Đảo
  Thưa Ông,
  Tôi có coi trên báo “Người Việt Boston.com” trong tiết mục về Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, đặc biệt tin nói đến Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Connecticut (CĐNVQG/CT), qua các Thông Báo và Biên Bản của CĐNVQG/CT tôi nhận thấy có sự rạn nứt, sứt mẻ tình đoàn kết trong nội bộ CĐNVQG/CT.
  Sự rạn nứt và sức mẻ chưa giải quyết xong, thì vào ngày 8 tháng 7 năm 2017 tại Windsor Public Library, mặc dù thiếu vắng Chủ Tịch/BCH đương nhiệm và một số thành viên khác trong Cộng Đồng, nhưng số người có mặt hôm đó vẫn tiến hành và thành lập Ban Chấp Hành mới với nhiệm kỳ 2017-2020 theo như trong “Biên Bản Đại Hội”. Mặc dù, trong Nội Quy và trong “Biên Bản Đại Hội” ngày 8 tháng 7 năm 2017 có ghi nhiệm kỳ 2 của Cộng Đồng từ 2014-2017 (tức cuối năm 2017 mới chấm dứt). Qua đó, tôi có cảm tưởng hành động này như một “Cuộc đảo chánh” trong CĐNVQG/CT.
  Sự bất hòa mất tình đoàn kết đi đến sự việc như vậy là một sự kiện không tốt đẹp gì. Tôi thiết nghĩ quý vị trong Cộng Đồng, hai bên nên bàn thảo về những bất đồng để không làm sứt mẻ thêm tình đoàn kết của những người có lòng tham gia với CĐNVQG/CT.
  Thưa Ông,
  Qua nhận xét trên và trong biên bản ngày 8/07/2017 có ghi lời Ông nói: “Tôi nghĩ khó mà hàn gắn được”. Tôi đồng ý với Ông về điểm này. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng nên có người trung gian hòa giải cho đôi bên thì mới khả thi hàn gắn. Người đó phải có uy tín như ông, nếu đứng ra kêu gọi hai phía ngồi lại với nhau hòa giải những bất đồng thì có kết quả hơn là như lời Ông nói trong buổi họp và biên bản có ghi: “Tôi đề nghị Ban Chấp Hành mới trực tiếp giải quyết vấn đề bất đồng với Ông Trần văn Giỏi”.
  Thưa Ông,
  Nếu Ông thấy sự góp ý này hữu lý, mong Ông thực hiện để giúp cho CĐNVQG/CT tốt đẹp hơn.
  Chúc Ông được nhiều sức khỏe để hổ trợ cho Cộng Đồng người Việt Hài Ngoại nói chung và Cộng Đồng Connecticut nói riêng được vững mạnh.
  Trân Trọng Kính Chào Ông
  Nguyễn Đông Phương

 
 

Leave a Comment

 




 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4