Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Thư Cảm Ơn Đã Tham Gia Và Ủng Hộ Biểu Tình Phản Đối Nguyễn Xuân Phúc Ngày 31/5/2017 Tại Washington DC

Thư Cảm Ơn Đã Tham Gia Và Ủng Hộ Biểu Tình Phản Đối Nguyễn Xuân Phúc Ngày 31/5/2017 Tại Washington DC

 

bieu tinh w dc
CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI MASSACHUSETTS
VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY OF MASSACHUSETTS
1365 Dorchester Ave., Boston, MA 02122
781-707- 6397, vnamericanmass@gmail.com

Boston, ngày 7 tháng 6 năm 2017

THƯ CẢM ƠN
V/v: THAM GIA VÀ ỦNG HỘ BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI NGUYỄN XUÂN PHÚC NGÀY 31-05-2017 TẠI WASHINGTON DC

Kính thưa: Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, quý Hội đoàn, Đoàn thể, quý cơ quan truyền thông và tất cả quý đồng hương.

Kính thưa quý vị,
Tổ chức CDVN/MASS xin chân thành tri ân quý vị đã tham gia cuộc biểu tình phản đối Thủ tướng cộng sản Nguyễn xuân Phúc tại Washington DC vào ngày 31 tháng 05 năm 2017 cũng như sự ủng hộ đầy đủ về tài chánh cho chuyến xe bus cho phái đoàn CDVN vùng New England bao gồm Massachusetts, New Hampshire, Maine và Connecticut và đây cũng là phái đoàn đông đảo nhất.
Việc thông báo chính thức của Toà Bạch-Ốc ít hơn một tuần về thời gian và địa điểm hội họp của Tổng Thống Trump và ông Nguyễn xuân Phúc đã tạo nên khó khăn chung cho CDVN về việc biểu tình nhưng với tinh thần đoàn kết cao độ và ý thức trách nhiệm của CDVN Hải Ngoại, chúng ta đã thành công trong việc phản đối csvn và Nguyễn xuân Phúc. Chúng tôi xin tri ân đài Radio TNT-Boston, Đảng Việt-Tân, Đảng Liên-Minh Dân-Chủ đã tích cực yểm trợ.

Danh sách các Mạnh Thường Quân đã đóng góp cho ngân quỹ mướn xe cho đồng bào vùng New England chúng ta đi tham gia biểu tình tại DC:

1. Ông Lê Hà Dũng, Chủ Tịch tổ chức Cộng đồng người Việt tại New Hampshire: $100.00
2. Ông Thân Vĩnh Bảo Toàn, Chủ Tịch tổ chức Cộng đồng người Việt tại Massachusetts và cũng là chủ nhân doanh nghiệp Vinna Autos: $200.00
3. Ông Nguyễn Hùng Khang, Phó Chủ Tịch nội vụ của tổ chức Cộng đồng người Việt tại Massachusetts: $100.00
4. Võ sư Trần Mỹ Đức của Vovinam Việt Võ Đạo Massachusetts: $100.00
5. Hội Cảnh Sát Quốc Gia Massachusetts: $100.00
6. Chợ Trường Thịnh: $100.00
7. Hội Đồng Hương Quảng Trị: $100.00
8. Cô Phương Mai ở Dorchester, MA: $200.00
9. Anh Tom Huy Phan chủ trang báo điện tử VietMass.com: $100.00
10. Dinh Chi Thi Phan ở Washington DC: $200.00
11. Một đồng hương ẩn danh ở Dorchester, MA: $100.00
12. Hội Cựu Quân Nhân Cán Chính Lowell, MA: $100.00
13. Ông Chiêm Thanh Hoàng: $50.00
14. Anh Joe Thach $50.00
15. Tiệm Hoa Phát $100.00
16. Hội Ái Hữu Không Quân New England $100.00
17. Anh Tuấn Nguyễn chủ tiệm Việt-Net Travel $100.00
18. Trọng&Thủy ở Dorchester, MA $100.00
19. Ông Đào Văn Bích ở Dorchester, MA $50.00
20. Anh David Trí Võ chủ nhân Jupiter Beauty School $100.00
21. Ông Lâm Nguyễn (Phong Trào Giáo Dân) $100.00
22. Anh Công Đặng chủ nhân tiệm Boston Auto Tech $100.00
23. Ông Nam Việt ở Arizona $200.00
24. Hiệp Nguyễn CPA $100.00
25. Tiệm Phở Hiền-Vương $200.00
26. Tuyến Võ ở Randolph, MA $50.00
27. Nha sĩ Anh Phi có 2 phòng mạch ở Quincy, MA và Randolph, MA $300.00
28. Metrosouth Insurance $100.00
29. Ông Vũ Báu $100.00
30. Ông Hà Xuân Thiết $50.00
31. Ông Nguyễn Văn Ngôn $50.00
32. Ông Vũ Hưng $100.00
33. Huỳnh Duyên Trinh, Chủ tịch CDVN Worcester, MA $50.00
34. Chị Minh $200.00
35. Dì Cẩm $50.00
36. Cô Định Phan $50.00
37. Chị Thu Vân $20.00
38. Hội Cựu SVSQ Chiến Tranh Chính Trị $100.00
39. Dì Bảy Kit Clark $40.00
40.Ông Lê Đạm $50.00

Tổng thu: $4,160.00
Chi phí xe bus: $4,000.00
TIP cho tài xế xe bus: $200.00
Pin cho máy phóng thanh: $20.00
Tổng chi phí: $4,220.00

Tổ chức CDVN/MASS một lần nữa tin tưởng mãnh liệt vào tinh thần đoàn kết và hy sinh của quý vị trong mọi sinh hoạt, nhất là công tác yểm trợ cho Tự do, Dân-chủ và bảo toàn lãnh thổ quê hương cho 90 triệu dân Việt-Nam!

Kính thư,

TM/CDVN/MASS
Nguyễn thanh Bình
Phó Chủ tịch Ngoại vụ

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4