Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 17/6/2017: Tâm Thư Về Cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Kỳ Thứ 32/2017 tại Thành phố New York

17/6/2017: Tâm Thư Về Cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Kỳ Thứ 32/2017 tại Thành phố New York

 

image001

TÂM THƯ
Về Cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Kỳ Thứ 32/2017 tại Thành phố New York

Kính thưa: Quý Ðồng Hương Người Việt Quốc Gia tại khắp nơi trên thế giới,

Năm nay ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 32 năm 2017 sẽ được tổ chức vào 11 giờ sáng thứ bảy 17 Tháng 6, năm 2017 trên đại lộ 6th Avenue (Avenue Of Americas) khoảng giữa đường 43th St và 57th St.

Chủ đề năm nay – Trần Quốc Toản; Chủ đề phụ – Ngư Dân và Biển cả.

Kể từ năm 2000, CĐNVQG được mời tham gia với chủ đề Hai Bà Trưng đạt ba giải nhât. ́Từ đó đến nay CĐNVQG tham gia mỗi năm một tích cực, mạnh mẽ, ý nghĩa hơn. Trong những năm gần đây đoàn diễn hành của người Việt Quốc Gia đông nhât ́với hằng ngàn đồng hương tham dự.
Ngoài mục tiêu văn hóa thuần túy để giới thiệu với người Hoa Kỳ, với du khách ngoại quốc về nét đẹp văn hóa Việt Nam, đoàn diễn hành VN với đại biêu ̉của nhiều cộng đồng từ nhiều nơi về như Âu Châu, Canada, Pháp, Washington DC,Virginia, Marryland, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Massachusetts, Cali, Texas, Georgia, v.v… hằng ngàn người VN tay cầm cờ Quốc Gia phất phới, trải dài nhiều blocks trên một đại lộ lớn ở trung tâm thành phố NY, cùng biểu dương một lực luợng đoàn kết, hùng mạnh, thể hiện niềm hãnh diện lớn lao, thể của tập thể Người Việt Quốc Gia ở hải ngoại.
Qua truyền hình Việt Nam và ngọai quốc truyền đi khắp nơi, chúng ta cho mọi người khắp thế giới thấy được dân tộcViệt Nam với truyền thống anh dũng, bât khuất, dù hơn 40 năm lưu vong, tản mác khắp mọi phương trời, vẫn đoàn kết, vẫn yêu màu cờ Tổ Quốc và một lòng kiên trì tranh đấu cho quê hương VN thân yêu có một ngày mai tự do, dân chủ, nhân quyền và hạnh phúc.
Để đạt được mục tiêu với tầm vóc quốc tế, chúng ta cần ngân khoản để thực hiện một xe Hoa diễn hành có ý nghĩa, mua sắm cờ vàng cho hằng ngàn người tham dự, thực hiện DVD để tặng đồng hương và lưu trữ, đóng góp yêm ̉ trợ cho BTC trung ương. thêm vào đó chi phí đưa rước cho hàng trăm người từ xa về. Trong những năm qua ngân quỹ cần để tổ chức diễn hành là từ bốn mươi đến năm mươi ngàn Mỹ kim, do đồng bào khắp nơi nhiệt tình đóng góp.
Ban tổ chức Diển Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York rất mong được sự tham gia và tiếp tay đóng góp nhiệt tình của Đồng Hương từ khắp nơi, để việc tổ chức được thành công tốt đẹp. Đây là danh dự của dân tộc Việt Nam, chúng ta có trách nhiệm phải chung lo, để chúng ta: Người Việt Quốc gia Hải Ngoại còn tiếp tục có mặt trong cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế này; làm rạng danh Chính nghiã Quốc Gia.

LS Nguyễn Thanh Phong
Chủ Tịch CĐNVQG New York
Phó Chủ Tịch Nội Vụ/CĐLBHK
Trưởng Ban Tổ Chức

Ông Nguyên ̃ Văn Tánh
Cựu Chủ Tịch CĐNVQG New York
Cố vân ́ CĐNVQG/LBHK
Trưởng Ban Điều Hợp

Đồng Trưởng Ban:
Ông Đinh Hùng Cường, tân Chủ Tịch CĐVN Washington DC, MD &VA;
Ông Thân Vĩnh Bảo Toàn, Chủ Tịch CĐNVQG Massachusetts;
Ông Lê Hà Dũng, Chủ Tịch CĐNVQG New Hampshire;
Ông Trần Văn Giỏi, Chủ Tịch CĐNVQG Connecticut;
Ông Trần Quán Niệm, Chủ Tịch CĐNVQG Nam New Jersey;
Ông Nguyễn Văn Thuyết, Chủ Tịch CĐVN Florida;
DS Nguyễn Đức Nhiệm, Chủ Tịch CĐNVQG Pennsylvania;
Ông Vũ Trực, cựu CĐNVQG Pennsylvania;
Bà La Cẩm Tú, tân Chủ Tịch CĐNVQG Philadelphia;
Bà Lê Ánh Nguyệt, Chủ Tịch CĐVNTD New Jersey;
Bà Nguyễn Thu Hương, Chủ Tịch CĐNVQG Charlotte, NC;
Trung Tá Trần Quốc Anh, Chủ Tịch CĐNVQG Houston và PC;
Ông Phạm Hữu Sơn, Chủ Tịch CĐNVQG Bắc CaLi;
Kỹ Sư Trương Ngãi Vinh Chủ Tịch CĐVN Nam CaLi;
Kỹ Sư Bùi Phát, Chủ Tịch CĐNVQG Nam CaLi;
LS. Phạm Quang Hậu, Chủ Tịch CĐNVQG Dallas;
Cô Trần Ngọc Châu, Chủ Tịch CĐNVQG Louisiana;
Ông Đinh Đồng Kỳ, tân Chủ Tịch CĐNVQG New Mexico;
Giáo sư Lương Thông, cựu Chủ Tịch CĐNVQG New Mexico;
Ông Nguyễn Thành, Chủ Tịch CĐNVQG Utah;
Cô Trần Kim Dung, tân Chủ Tịch CĐVN St Louis Missouri;
Ông Nguyễn Thế Cường, cựu CĐVN St Louis Missouri;
Ông Bùi Văn Kiệt, Chủ Tịch CĐNVQG Nashville TN;
Ông Lưu Toàn Trung, Chủ Tịch CĐNVQG Illinois;
Ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch HĐĐB/CĐVN Florida;
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ Tịch CĐNVQG Olando;
Ông Nguyễn Trúc Lâm, Chủ Tịch CĐNVQG Cororado;
Ông Đỗ Thiện Thịnh, Chủ Tịch CĐNVQG Sacramento;
Ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ Tịch CĐNVQG Stockton;
BS Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch CĐVN Tampabay;
Ông John Nguyễn, Chủ Tịch CĐVN Georgia;
Ông Đỗ Minh, Chủ Tịch CĐNVQG Oklahoma;
Bác Sĩ Allan Ho, Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Pensacola;
Ông Bùi Lý, Cựu Chủ Tịch CĐNVQG Pensacola.

Cố vấn và hỗ trợ:
– Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải ngoại –
– Tập Hợp Chiến Sĩ VNCH tại Hải Ngoại: Cựu Đại Tá GS Nguyễn Xuân Vinh.
– Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam tại Hải Ngoại: Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Quí.
– Cựu Thiếu Tướng Trần Bá Di, Cố Vân ́ CĐVN tiêu bang Florida.̉
– Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam: TS Nguyễn Bá Tùng.
– Tập Hợp vì Dân Chủ Việt Nam: BS Nguyễn Quốc Quân.
– Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ: BS Võ Đình Hữu; BS Đỗ Văn Hội; Ông Lưu Văn Tươi.
– Các Cộng Đồng Việt Nam tại Úc Châu, Âu Châu, Canada, Hoa Kỳ.
Với sự hợp tác của đài SBTN: Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Ô. Võ Thành Nhân, Ô. Hà Văn Tải.
– Các hệ thống truyền hình truyền thanh tại Hoa Thịnh Đốn và các tiêu bang tại Hoa Kỳ.
Ban Điều Hợp:
– Trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn Tánh, Cựu CT CĐNVQG/Hoa Kỳ
– Đồng Trưởng Ban: Ông Nguyễn Trung Châu, Cựu CT CĐNVQG/NY
– PTB Ngoại Vụ: Cô Tara Thu, PTB Ngoại Vụ CĐNVQG/NY
– PTB Nội Vụ Ông Lê Thanh Diệu PTB Nội vụ CĐNVQGNY
– Tổng Thủ Quĩ: Dược Sĩ Trần Viết Tăng
– Đặc Trách Truyền Thông:
– Ông Nguyễn Đình Toàn, Cựu CT CĐNVQG Phila,
– Ông Nhất Hùng, Hội Thơ Ảnh Hoa Thịnh Đốn.
– Liên lạc giới Trẻ: Ái Hiền: 832.849-8975; HH Liên Nhu: 813.787-5380.

Chi tiêt ́ về Diễn Hành, nơi tạm trú, phương tiện di chuyển xin vui lòng liên lạc:
– Ô. Nguyễn Văn Tánh: 347-481-8283; tanhnguyen1947@yahoo.com; dhvhqt@gmail.com
– Cô Tara Thu: 917-862-9969; Tarathu@gmail.com
– BS. Đỗ Văn Hội: 407-234-3596; hoivando@gmail.com
– Ô Lê Thanh Diệu: 646-463-4389; Thanhdieu@msn.com

Chúng tôi hoan nghinh mọi sự ủng hộ, đóng góp ý kiến, sự hợp tác của quý vị với Ban Tổ Chức.

New York ngày 15 tháng 2 năm 2017
Thay mặt BTC Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế – 2017

Ô. Nguyễn Văn Tánh
L/S Nguyễn Thanh Phong

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4