18/6/2017: CĐ Mass Mời Tham Dự Ngày Quân Lực VNCH 19/6

 

cd-ma-logo-150
letterhead-cd
thoimoi-19thang6

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Vỹ Nguyên says:

    Người Việt trong nước sihn sau 1975 hay từ Miền Bắc cũng quý trọng QL/VNCH!
    Chúng ta hảy cùng đến để tỏ lòng tri ân những chiến sĩ, tử sĩ đã một thời bảo vệ Tự do, dân chủ cho Nam Việt-Nam và chống lại Thế-Giới cọng sản từ 1954-1975!

 
 

Leave a Comment