10/5/2017: Mời Tham Dự Diễn Đàn Di Dân Tại Trung Tâm VietAID

 

Senator Forry Immigration Forum May 10 FlyerMột Diễn đàn hội thảo về Di dân sẽ được tổ chức vào lúc 5:30 giờ chiều thứ Tư ngày 10/5/2017 tại Trung tâm Cộng đồng VietAID do Thượng nghị sĩ Tiểu bang Linda Dorcena Forry và nhiều chuyên viên có thẩm quyền & luật sư di trú chủ trì.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment