17/6/2017: Mời Tham Dự Buổi Gây Quỹ Giúp Thương Binh VNCH Tổ Chức Tại New Hampshire

 

poster chu dung
Được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 17/6/2017 tại hội trường nhà thờ St. George Greek Orthodox, Manchester, New Hampshire.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment