Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Tuyên Ngôn Của “Người Kitô Hữu Đích Thực” Nhân Ngày 30/4/2017

Tuyên Ngôn Của “Người Kitô Hữu Đích Thực” Nhân Ngày 30/4/2017

 

in actionXét rằng
1. Nhân loại đang sống trong thế giới hữu hình nhưng sinh mệnh đang bị đe doạ bởi các mãnh lực của thế giới vô hình qua hành vi của những kẻ vô thần làm tay sai cho ác quỷ tạo nên;
2. Tổng Thống Hoa Kỳ Calvin Coolidge đã nói: “Chỉ khi nào con nguời có tín ngưởng, con người mới bắt đầu trưởng thành” ( It is only when men begin to worship that they begin to grow”; những nguời vô thần không có tín ngưởng nên cần được giáo huấn;
3. Chủ trương của Kitô hữu là cứu vớt sinh linh bằng cách biến cải sinh hoạt nhân sinh theo tinh thần Phúc Âm, “Mến Chúa và Yêu người”, nhằm ngăn chận mọi hành vi vô nhân thất đức, để bảo vệ những quyền tự do căn bản như quyền tự do sinh sống, tự do làm việc và tự do tìm kiếm hạnh phúc cho nhân thế;
4. Đức Giáo Hoàng Piô thứ IX, qua Tông Huấn “Qui Pluribus” ban hành ngày 9 tháng 11 năm 1846 (hai năm trước khi bản Tuyên Ngôn Cộng Sản Quốc Tế được công bố năm 1848) đã cảnh giác thế giới về chế độ vô thần, nếu không được cải hóa, sẽ tiêu diệt xã hội loài người; “The unspeakable doctrine of Communism, as it is called, a doctrine most opposed to the very natural law. For if this doctrine were accepted, the complete destruction of everyone’s laws, government, property, and even of human society itself would follow.” (Cái học thuyết nguy hại mà người ta gọi là chủ nghĩa Cộng Sản từ bản chất trái với Thiên luật, mỗi khi được chấp nhận, tà thuyết đó sẽ tiêu diệt hết nhân quyền, mọi định chế công quyền hợp pháp, quyền tư hữu và chính xã hội loài người).
5. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cảnh giác giáo hữu lơ là với đời sống chính trị nhằm cải tiến xã hội gây sẽ ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, vì quyết đinh chính trị không những ảnh hưởng đến sự an bình và thịnh vượng của nhân thế mà còn gây ảnh hưởng lên sự “cứu rổi” của mỗi người. Sự thờ phượng làm đẹp lòng Thiên Chúa không bao giờ được xem là việc riêng tư mà có liên hệ đối với tha nhân cần thể hiện như là chứng nhân cho lòng tin tưởng của chúng ta “Worship pleasing God can never be a purely private matter without consequences for our relationship with others. It demands a public witness to our faith”.
6. Tình yêu của Chúa Kitô cho chúng ta thấy rõ nhân phẩm của con người một cách trọn vẹn vì chúng ta yêu tha nhân như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Xã hội được hưởng sự công bình và an lạc phát xuất từ sự trung thành với Thiên Chúa và ý chí của Ngài.
7. Mỗi tín hữu phải theo vị thế và vai trò của mình, phải nhập thế, tham gia vào sự thăng tiến phúc lợi chung. Vì tất cả mọi vấn đề liên quan đến đời sống của nhân thế liên kết với nhau. Mỗi khi sự kính trọng bị suy thoái đối với một cá nhân, một tập thể hay một xã hội thì sẽ làm suy thoái toàn bộ cuộc sống của con người.
8. Chế độ vô thần Việt Nam hiện nay vì mưu ích cho tập đoàn tham nhũng đã và đang giúp nhà máy sắt Formosa thải chất độc vào vùng biển Trung Việt, tiêu diệt hằng triệu sinh vật, gây thiệt hại cho nguồn sống trên hải sản của ngư dân, nhiểm độc sinh cảnh và làm thiệt hại sinh mang, gây ô nhiểm môi trường trên toàn vùng biển Việt Nam.
9. Chúng ta đang sống tại những quốc gia được hình thành dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền “tự do sinh sống, tự do hành động và tự do tìm kiếm hạnh phúc”, không thể làm ngơ trước những hành động phi nhân thất đức của bè lủ vô thần đang tàn phá giống nòi và tổ quốc Việt Nam. Chúng ta ý thức được “trách nhiệm chính trị“ hay “bổn phận công dân của người Tín Hữu” để ”Xã hội có thể hưởng lợi về công bình và an lạc phát xuất từ sự trung thành với Thiên Chúa và ý chí của Ngài” (Dignitaris Humanae. 6)
10. Sự tôn trọng nhân phẩm của mỗi người là điểm chính trong chủ trương của Giáo Huấn Công Giáo về luân lý và xã hội. Vì chúng ta là người của cả đức tin lẫn lý trí, chúng ta cần phải quảng bá chân lý thiết yếu nầy về đời sống và nhân phẩm của nhân thế trước công chúng. Chúng ta được mời gọi để thực thi giới răn của Thiên Chúa “Chúng con phải thương yêu lẫn nhau” (Jn 13:34). Trong Tông thư đầu tiên “Deus Caritas”, ĐGH Benedictô XVI đã giải thích”Đức bác ái phải khởi động toàn cuộc sống của người tín hữu và do đó cũng tham gia các sinh hoạt chính trị trong tinh thần bác ái xã hội”.
11. Theo Truyền thống của Hội Thánh, trách nhiệm công dân là một “đức tính” và sự tham gia vào đời sống chính trị là một “bổn phận luân lý”. Bổn phận nầy bắt nguồn tử sự cam kết khi chịu Phép Rửa Tội để theo Chúa Kitô và mang chứng nhân Kitô hữu vào trong mọi hoạt động của chúng ta. Sách Giáo Lý Công Giáo (1913-1915) lưu ý chúng ta “Mỗi tín hữu theo vị thế và vai trò của mình, phải tham gia vào sư thăng tiến phúc lợi chung”. Bổn phận nầy có tính cách cố hữu trong nhân phẩm làm người …. “Tùy theo khả năng, các công dân phải tham gia tích cực vào đời sống công cộng“.
14. Hội Thánh kêu gọi các tín hữu xác nhận sự quan trọng của vấn đề tham gia chính trị và minh định rằng phục vụ công ích là một ơn gọi đáng giá. Là người Kitô hữu, chúng ta phải được huớng dẫn thêm bởi lòng tin vào các nguyên tắc luân lý. Khi cần sự tham gia, chúng ta phải nhằm mục đích giúp cải cách, biến đổi các chính đảng mà chúng ta đang hoạt động; chúng ta không nên để chính đảng cải cách chúng ta khiến cho chúng ta chểnh mảng hay loại bỏ các nguyên tắc luân lý căn bản. Chúng ta được mời gọi để cùng nhau mang lại những những nguyên tắc và sự chọn lựa về chính trị, những giá trị và lá phiếu của chúng ta để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
15. “Hội Thánh muốn giúp giáo dân hình thành lương tâm trong đời sống chính trị và khích lệ sự tìm hiểu sâu xa hơn về những đòi hỏi chính đáng về công lý cũng như sự sẵn sàng hành động thích nghi, ngay khi những hoạt động nầy có thể xung đột với các trường hợp có ích lợi cá nhân”.
16. Người tín hữu không thể và không nên giữ “thái độ im lặng” như ngưòi ngoại cuộc trong công tác tranh đấu cho công lý. Đức Thánh Cha cũng đã giáo huấn trong Thông Điệp Deus Caritas Est (29) ”Bổn phận trực tiếp hoạt động cho một xã hội được trật tự là việc chính đáng của mỗi tín hữu”. Bổn phận nầy ngày nay khẩn trương hơn bao giờ hết trong môi trường chính trị, bây giờ không phải là thời gian thoái thác hay nản chí, mà hơn thế nữa là thời gian canh tân sự cam kết. Canh tân lương tâm theo giáo huấn của Hội Thánh. Tín hữu Công Giáo nam, nữ, có thế tích cực tham gia, thông đạt các nguyện vọng và lập trường cho các vị dân cử, và tiếp tay với chương trình mục vụ của giáo phận hay các tổ chức tán trợ, các Hội Công Giáo, các chương trình cộng đồng, và những cố gắng áp dụng các giáo huấn chính thống về luân lý cho quần chúng.
17. Lương tâm là tiếng nói của Thượng Đế vang vọng trong tâm hồn của chúng ta, linh thông chân lý cho chúng ta và mời gọi chúng ta làm những việc lành và tránh xa những điều ác. Lương tâm luôn đòi hỏi chúng ta cố gằng quyết định một cách chính trực dựa trên đức tin của chúng ta. Như đã ghi trong sách Giáo Lý Công Giáo (1778): “Lương tâm là sự phán xét của lý trí nhờ đó con người nhận ra được những đức tính luân lý của việc sẽ làm, trong khi đang thực hiện hay đã làm xong. Trong các giai đoạn nầy, con người buộc phải áp dụng một cách trung thành những gì mình biết là công chính và phải đạo”
18. Cả hai hành động chống đối hành vi độc ác và thưc thi việc thiện đều là những bổn phận thiết yếu. (Veritatis Splendor. (52). Quyết định về đời sống chính trị thật phức tạp và đòi hỏi một lương tâm được đào luyện vững vàng, được giúp sức bởi đức tính thận trọng. Lương tâm tác động từ một vị thế chính trực chống đối lại các luât lệ hay chính sách vi phạm đời sống con người hay làm cho sự bảo vệ đời sống bị suy yếu. Những ai biết rõ, cố ý, trực tiếp hổ trợ các chính sách hay luật lệ làm suy yếu những nguyên tắc luân lý là cộng tác với tội ác.
19. Đời sống con người chẵng những có tính cách thiêng liêng mà còn là đời sống có tính cách xã hội chỉ có thể được phát triển toàn diện trong sự tương quan với những người khác. Phương cách tổ chức xã hội ảnh hưởng về kinh tế, chính trị, luât lệ và chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích chung và khả năng của cá nhân trong sự phát triển tiềm năng của mỗi người. Mọi người có quyền tham gia vào sự hình thành xã hội và thăng tiến an sinh chung.
20. Nhân phẩm phải được tôn trọng và phúc lợi chung phải được thăng tiến. Mọi người đều có quyền sống. Quyền sống là quyền căn bản phát sinh ra các quyền khác như quyền được sống xứng đáng, có thực phẩm đế ăn, nhà để ở, được chăm sóc khi lâm bệnh, già yếu, được làm việc, tự do tín ngưởng, xây dựng gia đình. Tất cả được bắt nguồn từ căn bản tôn trọng nhân phẫm của con người.

Bằng vào các nhận định nêu trên, tập thể Kitô hữu đích thực thế giới minh định:

1- Hỗ trợ đồng bào quốc nội biều lộ nguyện vọng của toàn dân để bảo vệ sinh mạng, tài sản, và mọi quyền căn bản làm người xứng đáng với nhân phẩm.

2- Hổ trợ đồng bào quốc nội xây dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và hạnh phúc thực sự cho hiện tại và tương lai của dân tộc Việt Nam. .

Làm tại Hải ngoại ngày 30 tháng 4 năm 2017

World Christians in Action Society

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Bài viết quá hay và rất rõ ràng,là người công giáo nên đọc và đem ra thực hành.Đừng vì lý do gì để ngụy biện và tranh né khi phải đương đầu với thế lực ma quỷ và CSVN vô thần.Vô tri thì bất mộ không hiểu thì không yêu mến.CS.Việt Nam đang đưa người dân vào văn hóa sự chết,chối bỏ quyền sống và được sống mà Thượng đế ban tặng cho con người.Là người Công Giáo tham gia và ý thức chính trị là một việc bác ái xã hội nên làm “Đức bác ái phải khởi động toàn cuộc sống của người tín hữu và do đó cũng tham gia các sinh hoạt chính trị trong tinh thần bác ái xã hội” DGH Benedicto 16 ./-

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4