Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 30/4/2017: Chùa Việt Nam–Roslindale Mời Tham Dự Ngày Cầu Nguyện Cho Quê Hương Và Đạo Pháp

30/4/2017: Chùa Việt Nam–Roslindale Mời Tham Dự Ngày Cầu Nguyện Cho Quê Hương Và Đạo Pháp

 


THƯ MỜI

Trân trọng kính mời quý đạo hữu và đồng hương đến tham dự

NGÀY CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VÀ ĐẠO PHÁP

được CHÙA VIỆT NAM – ROSLINDALE
tổ chức lúc 11 giờ ngày Chủ Nhật 30 tháng 4 năm 2017
với chương trình như sau:

Chương trình

11 giờ 00: Chuông trống Bát Nhã – Cung nghinh Chư Tăng Ni
Phút nhập Từ Bi Quán
Niệm hương – Đồng ca Trầm hương đốt
Đảnh Lễ Tam Bảo
Đồng tụng Kinh Phước Đức
Tự Quy – Hồi hướng
Bài hát
Pháp thoại
Bài hát
Cúng cơm chư hương linh
2 giờ 00: Hoàn mãn

Kính mời Quý Đạo hữu tham dự

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4