Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Chương Trình Hè Cho Giới Trẻ tại Trung tâm VietAID (VSPY): Ghi Danh & Tuyển Giáo Viên & Phụ Giáo

Chương Trình Hè Cho Giới Trẻ tại Trung tâm VietAID (VSPY): Ghi Danh & Tuyển Giáo Viên & Phụ Giáo

 

VSPY17 Flyer
Chương trình Hè cho Giới trẻ tại VietAID (VSPY) sẽ kéo dài 6 tuần lễ từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 năm 2017 dành cho học sinh từ (sẽ lên) lớp 1 đến lớp 8. Chương trình sinh hoạt mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều suốt 5 ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu. Giới trẻ sẽ tham dự các lớp dạy kèm và các hoạt động vui chơi bổ ích. Lệ phí tùy thuộc vào thu nhập của gia đình. Muốn biết thêm chi tiết xin gởi email về: thanh@vietaid.org

Tải về: VSPY17 Đơn xin ghi danh
Hạn chót nộp đơn: 27/3/2017

* * *

Cần tuyển Giáo viên có kinh nghiệm. Thời gian: từ 19/6 – 16/8/2017.
Xin gửi thư xin việc và kèm bản Sơ lược tiểu sử về Giám đốc chương trình Thanh Nguyễn, email: thanh@vietaid.org

Mời xem: VSPY17 Teacher Job Description
Hạn chót nộp đơn: 17/4/2017

* * *

Cần tuyển Phụ giáo / Phụ tá Tư vấn. Thời gian: từ 26/6 – 18/8/2017.

Điền đơn trên mạng: VSPY TA/AC Application 2017
Hạn chót nộp đơn: 7/4/2017

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4