4/4/2017: Trường Công Boston Mời Tham Gia Tìm Hiểu Tin Cập Nhật Mới Nhất

 

Vietnamese - BuildBPS Comm Conv Flyer Draft (BS)-page-001Trong các buổi họp từ 6-8 PM ngày 28/3/2017 tại Hyde Park Education Complex và ngày 4/4/2017 tại Boston Latin Academy. Có giải khát và giữ trẻ. Cần thông dịch xin liên lạc trước.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment