Hội Diên Hồng Phân Ưu & Chương Trình Tang Lễ Của Nhạc Phụ Ông Uông Đình Phú

 

pu+tv+tl DH
Thăm viếng: Thứ Năm 26/1/2017 từ 4-7 PM
An táng: Thứ Sáu 27/1/2017 lúc 10 AM

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Thành thât phân ưu ùng tang quyến.Xin Chúa thương đưa linh hồn Da Minh về hưởng nhan thánh Chúa./-

 
 

Leave a Comment