Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Hội Diên Hồng Phân Ưu & Chương Trình Tang Lễ Của Nhạc Phụ Ông Uông Đình Phú

Hội Diên Hồng Phân Ưu & Chương Trình Tang Lễ Của Nhạc Phụ Ông Uông Đình Phú

 

pu+tv+tl DH
Thăm viếng: Thứ Năm 26/1/2017 từ 4-7 PM
An táng: Thứ Sáu 27/1/2017 lúc 10 AM

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Thành thât phân ưu ùng tang quyến.Xin Chúa thương đưa linh hồn Da Minh về hưởng nhan thánh Chúa./-

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4