Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Cảm Tạ Của Tang Quyến Ông Bà Đổ Anh Tuấn

Cảm Tạ Của Tang Quyến Ông Bà Đổ Anh Tuấn

 

cam-ta-flowerTang quyến của Ông Bà Đổ Anh Tuấn gởi lời Cảm Tạ đến quý linh mục, quý Sơ và các hội đoàn, đoàn thể đã đến thăm viếng, phân ưu, gởi vòng hoa và điện thư chia buồn, cầu nguyện, hợp dâng thánh lễ, và tiễn đưa Cụ Bà Đỗ Thúc Thừa Nhủ danh Maria Trương Thị Nhàn đến nơi an nghỉ cuối cùng.

camta-doanhtuan

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4