Hội Diên Hồng Massachusetts Phân Ưu Cùng Tang Quyến Ông Lâm Ngọc Tuấn

 

phan-uu-lam-ngoc-tuanCụ ông Lâm Ngọc Bình mãn phần ngày 13/9/2016 tại Việt Nam. Hưởng thượng thọ 94 tuổi.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Thành thật chia buồn cùng anh chị Lâm ngọc Tuấn và gia quyến.Hơp lời cầu nguyện cho hương linh của cụ được siêu
    thoát Miền VĨnh Phúc.THÀNH KÍNH PHÂN
    ƯU./-

 
 

Leave a Comment