Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Cáo Phó Ông Lâm Ngọc Bình

Cáo Phó Ông Lâm Ngọc Bình

 

Cáo Phó

lam-ngoc-binh-2Gia đình chúng tôi đau buồn báo tin cùng thân, bằng, quyến, thuộc: Chồng, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại, Ông Cố chúng tôi là:

Ông LÂM NGỌC BÌNH

Sinh năm 1923 tại Bạc Liêu

Cựu Giáo Sư các trường Trung học (1953-1975)
1. Trường NGUYỄN DU, Bạc Liêu
2. Trường TƯƠNG LAI (Trung Học Công Giáo)
3. Trường TÂN TRẦN VĂN, Bạc Liêu
4. Trường TRẦN VĂN, Sóc Trăng
5. Trường ĐỨC TRÍ và NGUYỄN TRÃI, Bạc Liêu
6. Trường TÂN KHÁNH MAI, Bình Dương
7. Trường NGUYỄN VĂN KHUÊ, Sài Gòn
8. Trường TRƯƠNG MINH KÝ và NGUYỄN HIỀN NĂNG, Cà Mau
9. VIỆT NAM THÔNG TẤN XÃ, Sài Gòn (1959)
10. Nghị viên HỘI ĐỒNG TỈNH AN XUYÊN (Cà Mau) (1965-1974)

Đã mãn phần lúc 6 giờ 05 sáng ngày 13 tháng 9 năm 2016 nhằm ngày 13 tháng 8 năm BÍNH THÂN
Hưởng thượng thọ 94 tuổi

Tang lễ được cử hành tại tư gia số 185/7 đường Hoà Bình, Phường 7, Thành Phố BẠC LIÊU, Tỉnh BẠC LIÊU, VIỆT NAM

Tang gia đồng kính báo

Vợ: Bà quả phụ LÂM NGỌC BÌNH, nhũ danh LÊ THỊ THOẠI
Các con:
Trưởng Nữ: LÂM THUÝ QUYÊN, chồng và các con (Hoa Kỳ)
Thứ Nữ: LÂM THUÝ PHƯƠNG, chồng và các con
Trưởng Nam: LÂM NGỌC TUẤN, vợ và các con (Hoa Kỳ)
Thứ Nam: LÂM NGỌC KIỆT, vợ và các con, cháu
Thứ Nữ: LÂM THANH LIỄU (đã mất) và con TRẦN THANH TÂN (Hoa Kỳ)
Thứ Nữ: LÂM THANH TÂM, chồng và các con, cháu
Út Nam: LÂM NGỌC HÙNG, vợ và các con

Cáo Phó này thay thế thiệp tang.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Nguyễn thanh Bình says:

    Thành kính phân ưu,
    Gia đình chúng tôi thành kính phân ưu với tang quyến và cách riêng với anh chị Quyên, anh chi Tuấn tại Massachusetts.
    Nguyện cầu cho hương hồn Cụ Lâm ngoc Bình được sớm về miền cực lạc.
    Gia đình Nguyễn thanh Bình

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4