Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Chúc Mừng Tân Tiến Sĩ Trần Trung Hiếu

Chúc Mừng Tân Tiến Sĩ Trần Trung Hiếu

 

congratulation-top-page
Tân tiến sĩ Trần Trung Hiếu, thứ nam của anh chị Trần Trung Đạo vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kỷ thuật không gian ….

steven-tran-congrats

steven-rep

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

3 Comments

  1. Nguyễn thanh Bình says:

    Chúc mừng gia đình anh chị Trần Trung Đạo và cháu Hiếu.

  2. Chúc mừng anh chị Tràn Trung Đạo.Chúc mừng tân Tiến sĩ Hiếu thành tài,thanh công,thành nhân,thành thánh và thêm thành tích vẻ vang làm rạng danh giống nòi . . . . ./-

  3. Ngô Văn Phát says:

    CON HƠN CHA LÀ NHÀ CÓ PHƯỚC
    Xin chung vui cùng Anh Chi Trần Trung Đạo, mừng cháu Hiếu Công Thành Danh Toại để phục vụ nhân sinh..

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4