Cáo Phó – Phân Ưu & Chương Trình Tang Lễ Của Cụ Giuse Phạm Văn Cung

 

CaoPhoVaPhanUu1
Thăm viếng:
Thứ Sáu ngày 26/8/2016 từ 5-9 PM tại Cartwright Funeral Home, 419 North Main St., Randolph.
Thánh lễ an táng:
Thứ Bảy ngày 27/8/2016 từ 10 giờ sáng tại Thánh đường Giáo xứ Bernadette, 1026 North Main St., Randolph.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment