Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Gia Đình Hải Quân VNCH Vùng NE Chia Buồn Cùng HQ Lương Văn Phước Và Phu Nhân

Gia Đình Hải Quân VNCH Vùng NE Chia Buồn Cùng HQ Lương Văn Phước Và Phu Nhân

 

timthumbGia Đình Hải Quân V.N.C.H. Vùng New England xin thông báo đến các thành viên và thân hữu tìn buồn, em rễ của phu nhân HQ Lương văn Phước vừa qua đời ngày 17 tháng 6 năm 2016 tại Falls Church, Virginia.

Phan-Uu-Phuoc-Nghia

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4