Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — HT Thích Nguyên Siêu thuyết pháp nhân Đại Lễ Phật Đản PL 2060 tại Boston 8-5-2016

HT Thích Nguyên Siêu thuyết pháp nhân Đại Lễ Phật Đản PL 2060 tại Boston 8-5-2016

 

DSC_9520Nhân dịp quang lâm chứng minh Đại Lễ Phật Đản PL 2060  tại Boston sáng hôm nay 8 tháng 5, 2016 , Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký GHPGVNTN Hoa Kỳ đã ban pháp thoại “Đức Phật trong lòng nhân loại”. Mời nghe bài giảng của Hòa Thượng Tổng Thư Ký trong video dưới đây:

 

 

 

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4