Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Vũ Linh Huy: Mừng Lễ Tình Yêu

Vũ Linh Huy: Mừng Lễ Tình Yêu

 

valentine 1Ngày Lễ Tình Yêu sắp tới rồi
Chúc nhau tình đẹp mãi không thôi
Tình nghĩa vợ chồng thêm khắng khít
Tình thắm uyên ương sẽ nên đôi
Tình bạn vững bền qua gian khó
Tình yêu quê nước nguyện đắp bồi
Gẫm ra quý nhất là tình nghĩa
Danh, lợi, sang, giàu, tựa nước trôi.

Boston, ngày 10 tháng 2 năm 2016.
Vũ Linh Huy

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4