Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Vũ Linh Huy: Mừng Xuân Mới – Kính Nhớ Sự Nghiệp Và Công Đức Vua Quang Trung

Vũ Linh Huy: Mừng Xuân Mới – Kính Nhớ Sự Nghiệp Và Công Đức Vua Quang Trung

 

Thưa Quý Vị và Các Bạn,
Trong tinh thần uống nước nhớ nguồn, mỗi dịp mừng Xuân, chúng ta cũng luôn luôn tôn vinh Vua Quang Trung và các Anh Hùng Tây Sơn đã lập chiến công oanh liệt đánh bại cuộc xâm lăng cuả nhà Mãn Thanh trong một cuộc hành quân thần tốc, kết thúc vẻ vang vào ngày mùng năm Tết Kỷ Dậu 1789. Giờ đây, xin quý vị và các bạn cùng tôi ôn lại ít dòng về chiến công lừng lẫy cuả người anh hùng áo vải đất Tây Sơn, Quang Trung Hoàng Đế
73_QTrungNăm 1787, Vua Lê Chiêu Thống, khiếp sợ trước oai lực cuả Nhà Tây Sơn, đã chạy sang Tàu cầu cứu Nhà Thanh. Vua Mãn Thanh là Càn Long bèn mượn cớ giúp Lê Chiêu Thống, sai Tôn Sĩ Nghị đem hơn 20 vạn, tức là hơn hai trăm ngàn quân, sang xâm lăng nước ta. Chúng chiếm được kinh thành Thăng Long vào ngày 19 tháng 11 âm lịch năm Mậu Thân 1788, trong khi dân Việt đang chuẩn bị đón tết. Quân Thanh tràn ra cước bóc, hà hiếp, đốt phá, gây bao cảnh khốn cùng cho dân ta. Đồng thời chúng cũng xây đắp thành luỹ rất kiên cố chung quanh thành Thăng Long và lập nhiều đồn ải to lớn, vững chắc ở các vùng phụ cận.
Được tin ấy, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ bèn lên ngôi Hoàng Đế, hiệu là Quang Trung ở Phú Xuân ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân và chỉnh đốn binh mã tiến thẳng ra Bắc đánh đuổi quân xâm lăng, vưà đi vưà tuyển thêm quân, vưà huấn luyện binh mã, gần như đi suốt ngày đêm.
Để giữ vững độ thần tốc cho cuộc hành quân, Vua Quang Trung cho lính cứ luân phiên nhau, hai người khiêng võng một người, để ai cũng có lúc nghỉ ngơi trong khi đai quân vẫn tiến tới
Tuy là một vị hoàng đế, nhưng Vua Quang Trung rất gần gũi, yêu thương quân lính cuả mình, bởi vậy, tướng sĩ đều hết lòng tâm phục, sẵn sàng hy sinh vì đại nghiã.
Với chiến dịch hành quân thần tốc như vậy, chỉ trong hơn 4 tuần lễ, quân ta đã đến Thăng Long và mở màn chiến dịch Đại Phá Quân Thanh vào đêm giao thưà Tết Kỷ Dậu 1789. Quân ta tiến như vũ bão, lần lượt hạ các đồn Hà Hồi, Ngọc Hồi, Khương Thượng rồi tiến vào giải phóng kinh đô Thăng Long. Ngày mùng ba Tết Kỷ Dâu, lúc nưả đêm, quân ta vây đồn Hà Hồi. Quân Thanh đang ngủ, nghe tiếng reo hò và tiếng trống trận vang rền, bèn kinh hãi kéo cờ hàng.
Vua Quang Trung cỡi voi đích thân chỉ huy trận vây đồn Ngọc Hồi, là một đồn rất kiên cố, do ba mươi ngàn kỵ binh, tức là lính cỡi ngựa trấn giữ. Quân Thanh ào ạt cỡi ngựa ra nghênh chiến, nhưng ngưạ gặp voi bèn kinh hãi quay đầu chạy. Quân Thanh rút vào trong thành, đóng chặt cưả, bắn tên xuống như mưa, nhưng quân ta núp sau những khiên gỗ dày, liều chết xông vào, phá cưả thành, đánh cận chiến (xáp lá cà) với địch. Thành Ngọc Hồi tan vỡ. Quân Thanh chết như ra. Các tướng nhà Thanh như Hưá Thế Hanh, Trương Triều Long và Thượng Duy Thăng đều tử trận.
Trong khi đó thì Đồn Khương Thượng cũng bị Đại Đô Đốc Long tiêu diệt. Lúc trời chưa sáng, quân ta vây chặt đồn, rồi dùng rơm bện thành con cúi (giống như những trái bóng nhỏ) bằng rơm, tẩm dầu, rồi đồng loạt châm lưả bắn vào trong thành và hò hét vang trời dậy đất. Quân địch hoảng kinh, mất viá rối loạn hàng ngũ, bị quân ta phá thành xông vào tiêu diệt. Tướng giặc là Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử.
Tôn Sĩ Nghị, đang ở trong thành Thăng Long, nghe tin các đồn luỹ chung quanh đều đã bị thất thủ mà quân Việt thì đang tiến tới như vũ bão, y bèn kinh hoảng, đang đêm quăng hết cả ấn tín, bỏ chạy thục mạng về Tàu. Tàn quân Nhà Thanh chạy đến đâu cũng bị quân ta đón đánh cho tơi tả. Xác quân Thanh tràn ngập khắp nơi, được gom lại thành 12 ngôi mộ tập thể, đắp cao thành 12 cái gò, mà cái lớn nhất là Gò Đống Đa vẫn còn cho đến ngày nay, trong khi 11 gò kia đã bị thực dân Pháp san bằng lúc chúng xây dựng và mở rộng thành phố Hà Nội.
Ngày Mùng 5 Tết Kỷ Dậu, Vua Quang Trung khải hoàn vào thành Thăng Long. Sử chép rằng áo bào cuả ngài nhuộm đen khói và thuốc súng. Nhân dân thủ đô, nam phụ lão ấu uà ra đường đón mừng Vua Quang Trung và các anh hùng Tây Sơn. Như vậy, từ đầu đến cuối, quân Thanh chỉ chiếm giữ Thăng Long được có 45 ngày, và đạo quân hùng mạnh với quân số hơn 200 ngàn cuả chúng đã bị quân ta quét sạch trong vòng vỏn vẹn chỉ có 5 ngày.
Hôm nay, tưởng nhớ công đức cuả Vua Quang Trung và các chiến sĩ Tây Sơn đã có công đánh đuổi quân Mãn Thanh, giữ vẹn giang sơn gấm vóc cho con cháu muôn đời mai sau, chúng ta không khỏi uất nghẹn khi thấy bọn Việt Cộng ngu hèn dâng đất, dâng biển cuả cha ông cho Tàu Cộng, lại còn để Tàu cộng hoành hành ở Biển Đông, ngang nhiên bắn giết ngư dân ta, chiếm đóng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cuả ta, tự do nghênh ngang đi lại, khai thác bauxite ở Tây Nguyên, các khu rừng đầu nguồn và nhiều đặc khu kinh tế khác… Việt cộng còn nhẫn tâm đàn áp dã man, vu cáo, bôi nhọ, giam tù những người yêu nước lên tiếng chống hoạ xâm lăng cuả Tàu cộng. Chúng ta, người Việt hải ngoại, cương quyết đoàn kết một lòng, lập thành một hậu phương vững mạnh để hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các nhà đối kháng, các phong trào tranh đấu cho tự do nhân quyền ở trong nước, để đánh đổ chế độ độc tài, bất nhân, bán nước cuả Việt Cộng và chận đứng mưu đồ xâm lăng nước ta cuả Tàu cộng.

Trân trọng cám ơn quý vị và các bạn.

Boston, ngày 2 tháng 2 năm 2016
Bác sĩ Vũ Linh Huy

Tài liệu tham khảo chính: Trần Trọng Kim: Việt Nam Sử Lược

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4