Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Vũ Linh Huy: Chúc Xuân Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Vũ Linh Huy: Chúc Xuân Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

 

tet 1Một Mùa Xuân nữa trên quê hương
Vẫn đầy khổ ải, lắm nhiễu nhương
Việt cộng ngu hèn, quân bán nước
Tàu cộng tàn hung, lũ bạo cường
Tôn giáo ngậm tăm, cam đồng lõa
Dân oan khản cổ, nuốt đau thương
May có Dòng ta, Dòng Cứu Thế
Gióng tiếng lương tâm, thật can trường

Gióng tiếng lương tâm, thật can trường
Hòa Bình, Công Lý, vẫn chủ trương
Điểm tựa vững vàng người yêu nước
Bóng mát chở che kẻ lỡ đường
Dân oan tìm được nguồn nâng đỡ
Thương Binh giờ có chỗ tựa nương
Rao giảng Tin Mừng qua gương sáng
Hậu duệ An-Phong thật dễ thương

Boston, ngày 21 thang 1 năm 2016
Bác sĩ Vũ Linh Huy

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4