Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Vũ Linh Huy: Chúng Tôi Đã Có Chút Nắng Xuân

Vũ Linh Huy: Chúng Tôi Đã Có Chút Nắng Xuân

 

tb2Kính tặng Quý Cha, Quý Thày Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,
Quý Thiện Nguyện Viên và Quý Ân Nhân
Đã cứu giúp Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa

Tạ ơn Con Cái Thánh An-Phong
Và Thiện Nguyện Viên mở tấm lòng
Giúp đỡ Thương Binh trong túng cực
Giữa bao vùi dập, kiếp long đong

Ôi đẹp làm sao tiếng “TRI ÂN”
Dành cho CHIẾN SĨ cụt tay chân
Dị hình, đui điếc vì thương tật
Bởi hiến đời trai giúp nhân dân

Vui sướng biêt bao, gặp bạn bè,
Tủi, tủi, mừng mừng, mắt lệ hoe
Chiến hữu năm xưa từng sát cánh…
Ôm nhau, tâm sự, hát nhau nghe

Danh Dự chúng tôi được phục hồi,
Dù quà vật chất có nhỏ nhoi
Tâm tình gói ghém là vô giá
Cảm tạ ân nhân bốn phương trời.

Chúng tôi đã có chút nắng xuân
Quý thay hai tiếng ngắn “TRI ÂN”
Dù cho cuộc sống còn cơ cực
Tin yêu vẫn sáng, đẹp vô ngần

Boston, ngày 18 tháng 1 năm 2016
Bác Sĩ Vũ Linh Huy

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4