Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 30/1/2016: Mời Họp Vận Động Thành Lập Ban Cố Vấn Phụ Huynh Học Sinh ELL Trường Công Boston

30/1/2016: Mời Họp Vận Động Thành Lập Ban Cố Vấn Phụ Huynh Học Sinh ELL Trường Công Boston

 

CopyofVietnamese-DELLAC-Convening-2016-flyer-120215-v2.doc(2)
Kính thưa qúy phụ huynh học sinh, qúy hội đoàn, qúy thân hào nhân sĩ, và toàn thể qúy đồng hương

Xin nhắc Buổi họp dành cho tất cả các phụ huynh học sinh trong trường Công Lập Boston sẽ bắt đầu vào
Thứ bảy ngày 30 tháng 1 lúc 10 giờ tại
Trường O’Bryant School of Math and Science

55 Malcolm X Blvd Roxbury MA 02119.

Xin trân trọng kính mời qúy phụ huynh học sinh, qúy hội đoàn, qúy thân hào nhân sĩ và toàn thể qúy đồng hương cùng đến tham dự buổi họp mặt nhằm nói lên tiếng nói chung và cùng nhau đại diện cho toàn thể qúy phụ huynh học sinh Vietnam trong trường Công Lập Boston

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Phươngđài ở số 617-635-9435 hoăc email về pnguyen6@bostonpublicschools.org

Trân trọng kính mời và kính chào,

Phuongdai Nguyen
ELL Family Resource Specialist
The Office of English Language Learners (OELL)
2300 Washington St, 6th Floor
Roxbury, MA 02120
(617) 635-9435

Đính kèm là bản hướng dẫn đường đến trường O’Bryant School of Math and Science.
pd hop phhs

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4