Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Gia Đình Hải Quân VNCH Vùng New England chia buồn cùng HQ Nguyễn Khắc Chinh và tang quyến

Gia Đình Hải Quân VNCH Vùng New England chia buồn cùng HQ Nguyễn Khắc Chinh và tang quyến

 

timthumbThông báo các thành viên trong Gia Đình Hải Quân VNCH Vùng NE và thân hữu về một tin buồn. Thân phụ của HQ Nguyền Khắc Chinh vừa qua đời ở Danver, Massachusetts, hôm 06 tháng 12 năm 2015.

HQNE-Chia-Buon-NKC

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4