Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Phụ Huynh Tìm Hiểu Trường Công Boston: Lịch Thăm Viếng Các Trường Từ Mẫu Giáo Đến Lớp 8

Phụ Huynh Tìm Hiểu Trường Công Boston: Lịch Thăm Viếng Các Trường Từ Mẫu Giáo Đến Lớp 8

 

Mẫu giáo, Tiểu học, Trung cấp và Trường K-8

bps2Thăm trước các trường học là một trong những cách tốt nhất để tìm hiểu xem trường có thích hợp tốt cho con em của quý vị.
1. Bắt đầu chọn trường bằng cách ghi xuống tên các trường theo danh sách liệt kê tại trang mạng www.discoverbps.org
2. Dự trù đến thăm càng nhiều càng tốt các trường trong danh sách đã chọn trước khi ghi danh.
3. Ghi theo thứ tự cao thấp ít nhất năm trường (càng nhiều càng tốt) vào đơn xin nhập học.
4. Hãy nhanh chóng ghi danh trong vòng đầu tiên cho lớp đã chọn:

 • Mẫu giáo, lớp 6 và lớp 9 trong tháng Giêng
 • Tất cả các lớp khác trong tháng Hai

Tất cả các trường Tiểu học, Trung cấp và Trường K-8 trong toàn thành phố sẽ đồng loạt mở cửa đón khách thăm viếng vào:
Thứ Bảy ngày 5 tháng 12 năm 2015
Từ 9:00 AM – 01:00 PM

Các thắc mắc nên hỏi khi đến thăm một trường:
Hãy xem kỹ những điều dưới đây khi quyết định chọn trường thích hợp cho con em:

 • Chương trình giảng dạy của trường đó?
 • Ngoài ra, có thêm các chương trình sinh hoạt, như âm nhạc và nghệ thuật? Đối với những lớp trung cấp, có các môn thể thao hoặc ngoại ngữ?
 • Có dịch vụ cho người mới học tiếng Anh và/hoặc cho học sinh khuyết tật?
 • Có cơ hội học trước trình độ cao hơn? Môn Algebra 1 cho lớp 8?
 • Trường có đông không? Mỗi cấp có mấy lớp? Có còn chỗ của lớp mà Quý vị muốn ghi danh?
 • Khung cảnh nhà trường thế nào? Có những loại tài liệu học tập nào được trưng bày?
 • Thống kê dữ liệu các thành tích học sinh của trường, (như điểm thi MCAS, các đánh giá khác, và tỷ lệ chuyên cần)
 • Xin cho biết giờ học ở trường?
 • Trường có các chương trình trước hoặc sau giờ học? Cho những lứa tuổi nào? Lệ phí bao nhiêu?
 • Có nhiều cơ hội cho phụ huynh tham gia không?
 • Cơ sở nhà trường ra sao? Có sân chơi, phòng tập thể dục, thư viện, hồ bơi, hội trường hay nhà ăn?
 • Trường có buộc học sinh mặc đồng phục không?
 • Nét đa dạng của học sinh và nhân viên cả trường?

Lớp trong niên khóa 2016-2017

Adams Elementary (K1-5)
165 Webster St, East Boston
Hannah Irvin: 617-635-8383
Wed 12/9/2015, 8:30-9:30 am
Tues 12/15/2015, 2:00-3:00pm
Fri 1/15/2016, 8:00-9:00am

Alighieri Montessori (K0-5)
37 Gove St, East Boston
Glenda Colon: 617-635-8529
Please call the school for dates and times.

Baldwin Early Learning Pilot (K0-1)
121 Corey Rd, Brighton
Tavia Mead: 617-635-8409
Tues 12/8/2015, 8:00-9:30am
Thur 12/17/2015, 8:00-9:30am
Wed 1/13/2016, 8:00-9:30am

Bates Elementary (K1-5)
426 Beech St, Roslindale
Andrew Vega: 617-635-8064
Sat 12/5/2015, 9:00am-1:00pm
Tues 12/15/2015, 10:00-11:00am
Tues 1/12/2016, 10:00-11:00am

Beethoven Innovation School (K1-2)
5125 Washington St, West Roxbury
Edward Puliafico: 617-635-8149
Fri 12/11/2015, 9:00-10:00am
Wed12/16/2015, 3:00-4:00pm
Fri 1/8/2016, 9:00-10:00am

Blackstone Innovation School (K0-5)
380 Shawmut Ave, Boston
Danielle Morrissey: 617-635-8471
Mon 12/7/2015, 9:30-11:00am
Tues 12/15/2015, 1:30-3:00pm
Tues 1/12/2016, 7:30-9:00am

Boston Green Academy (6-12)
20 Warren St, Brighton
Matthew Holzer: 617-635-9860
Fri 12/11/2015, 8:00-10:00am
Fri 12/18/2015, 4:00-6:00pm
Mon 1/11/2016, 1:00-3:00pm

Boston Latin Academy (7-12)
205 Townsend St, Dorchester
Troy Henninger: 617-635-9957
Student-led tours by appointment; please call to schedule.

Boston Latin School (7-12)
78 Louis Pasteur, Boston
Lynne Mooney Teta: 617-635-8895
Tours are scheduled at 9:00 a.m., several days per week, from October 2015 – January 2016. Call to Schedule an appointment. No drop-ins, please.

Boston Teachers Union K-8 (K1-8)
25 Walk Hill St, Jamaica Plain
Lindsay Chaves: 617-635-7717
Fri 12/11/2015, 9:00-10:00 am
Fri 12/18/2015, 9:00-10:00 am
Thur 1/21/2016, 6:00-7:00pm

Bradley Elementary (K0-5)
110 Beachview Rd, East Boston
Linda Manzo: 617-635-8422
Wed 12/9/2015, 10:00-12:00pm
Wed 12/16/2015, 10:00-12:00pm
Wed 1/13/2016, 11:00am- 1:00pm

Channing Elementary (K1-5)
35 Sunnyside St, Hyde Park
Carline Pignato: 617-635-8722
Please call the school for dates and times.

Chittick Elementary (K1-5)
154 Ruskindale Rd, Mattapan
Michelle Burnett-Herndon: 617-635-8652
Please call the school for dates and times.

Clap Innovation School (K1-5)
35 Harvest St, Dorchester
Chi Nguyen: 617-635-8672
Fri 12/11/2015, 9:30-10:00am
Tues 12/15/2015, 8:00-9:00am
Mon 1/11/2016, 2:00-3:00pm

Condon Elementary (K1-7)
200 D St, South Boston
Robert Chisholm: 617-635-8608
Tues 12/8/2015, 9:30-11:00am
Tues 12/15/2015, 5:30-7:00pm
Wed 1/20/2016, 7:00-8:30am

Conley Elementary (K1-5)
450 Poplar St, Roslindale
Joseph Foley: 617-635-8099
Thur 12/17/2015, 11:00am-12:00pm
Fri 1/8/2016, 9:00-10:00am

Curley K-8 (K1-8)
40 Pershing Rd, Jamaica Plain
Katherine Grassa: 617-635-8239
Fro 12/18/2015, 9:00-10:00am
Thur 1/14/2016, 9:00-10:00am

Dearborn STEM Academy (6-12)
60 Geneva Ave, Dorchester
Lisa Gilbert-Smith: 617-635-8412
Fri 12/11/2015, 9:00-10:00am
Wed 12/16/2016, 3:00-4:00pm
Wed 1/6/2016, 9:00-10:00am

Dever Elementary (K1-5)
325 Mt.Vernon St, Dorchester
Laura Miceli: 617-635-8694
Tues 12/2/2015, 8:00-9:00am
Tues 1/6/2016, 4:30-5:30pm

Dudley Street Neigborhood School (K1-5)
6 Shirley St, Roxbury
Dawn Lewis: 617-635-8507
Sat 12/5/2015, 9:00am-1:00pm
Tues 12/15/2015, 5:30-6:30pm
Tues 1/12/2016, 9:00-10:00am

East Boston EEC (K0-1)
135 Gove St, East Boston
Olga Frechon: 617-635-6456
Mon 12/7/2015, 9:00-10:00am
Sat 12/19/2014, 9:00-10:00am
Fri 1/22/2016, 9:00-10:00am

Edison K-8 (K1-8)
60 Glenmont Rd, Brighton
Samatha Varano: 617-635-8436
Please call the school for dates and times.

Edwards Middle (6-8)
28 Walker St, Charlestown
Robert Rametti: 617-635-8516
Please call the school for dates and times.

Eliot K-8 (K1-8)
16 Charter St, Boston
Tracey Walker Griffith: 617-635-8545
Wed 12/9/2015, 9:00-11:00 am
Thur 1/7/2016, 7:15-8:15am

Ellis Elementary (K1-5)
302 Walnut Ave, Roxbury
Cynthia Jacobs-Tolbert:
617-635-8257
Please call the school for dates and times.

Ellison/Parks EES (K0-3)
108 Babson St, Mattapan
Natalie Ake: 617-635-7680
Wed 11/18/2015, 9:30-10:30am
Wed 12/9/2015, 4:45-5:45pm
Wed 1/6/2016, 9:30-10:30am

Everett Elementary (K1-5)
71 Pleasant St, Dorchester
Karen Cahill: 617-635-8779
Mon 12/7/2015, 7:00-10:00am
Mon/12/14/2015, 10:00-11:00am
Wed 1/6/2016, 1:00-2:00pm

Frederick Pilot Middle (6-8)
270 Columbia Rd, Dorchester
Pauline Lugira: 617-635-1650
Please call the school for dates and times.

Gardner Pilot Academy (K1-8)
30 Athol St, Allson
Erica Herman: 617-635-8365
Mon 12/72015, 3:00-4:00pm
Tue 12/15/2015, 10:30-11:30am
Wed 1/13/2016, 5:30-6:30pm

Greenwood K-8 (K1-8)
189 Glenway St, Dorchester
Alexander Matthews: 617-635-8710
Thurs 12/10/2015, 7:30-8:30 am
Fri 12/18/2015, 7:30-8:30 am
Tues 1/12/2016, 4:00-5:00pm

Grew Elementary (K1-5)
40 Gordon Ave, Hyde Park
Christine Connolly: 617-635-8715
Wed 12/9/2015, 9:30-10:30am
Mon 12/14/2015, 4:30-6:00pm
Fri 1/15/2016, 9:30-10:30am

Guild Elementary (K2-5)
195 Leyden St, East Boston
Karen McCarthy: 617-635-8523
Wed 12/9/2015, 9:00-11:00am
Tue 12/15/2015, 5:00-7:00pm
Thur 1/7/2016, 9:00-11:00am

Hale Elementary (K1-5)
21 Cedar St, Roxbury
Sandra Mitchell-Woods: 617-635-8205
Wed 12/16/2015, 9:30-10:30am
Tues 1/26/2016, 9:00-10:00 am

Haley Pilot (K1-8)
570 American Legion Hwy, Roslindale
Kathleen Sullivan: 617-635-8169
Tues 12/8/2015, 5:00-6:00pm
Tues 12/15/2015, 9:00-10:00am
Tues 1/12/2016, 9:30-10:30am

Harvard/Kent (K1-5)
50 Bunker Hill St, Charlestown
Jason Gallagher: 617-635-8358
Tues 12/8/2015, 4:30-5:30pm
Tues 12/15/2015, 8:00-9:00am
Tues 1/12/2016, 9:00-10:00am

Haynes EEC (K0-1)
263 Blue Hill Ave, Roxbury
Donette Wilson-Wood: 617-635-6446
Mon 11/30/2015, 12:00-1:00pm
Wed 12/9/2015, 3:00-4:00pm
Thur 1/14/2016, 9:00-10:00am

Henderson Inclusion (Upper Grades) (5-12)
18 Croftland Ave, Dorchester
Patricia Lampron: 617-635-6365
Wed 12/9/2015, 8:45am-10:45am
Wed 12/16/2015, 2:45am-4:45pm
Thur 1/7/2016, 8:45am-10:45am

Henderson Inclusion (Lower Grades) (K0-4)
1669 Dorchster Ave, Dorchester
Patricia Lampron: 617-635-8725
Wed 12/9/2015, 8:45am-10:45am
Wed 12/16/2015, 2:45am-4:45pm
Wed 1/6/2016, 8:45am-10:45am

Hennigan K-8 (K2-8)
200 Heath St, Jamaica Plain
Maria Cordon: 617-635-8264
Fri 12/18/2015, 4-:00-5:30pm
Fri 1/8/2015, 9:50-10:50am

Hernandez K-8 (K1-8)
61 School St, Roxbury
Ana Tavares: 617-635-8187
Wed 12/9/2015, 9:00-10:00 am
Thur 12/172015, 9:00-10:00 am
Mon 1/11/2016, 3:00-4:00pm

Higginson Inclusion (K0-2)
160 Harrishof St, Roxbury
Marie Mullen: 617-635-8909
Tue 12/8/2015, 10:00 am-12:00 and 1:00-2:00pm
Tues 12/15/2015, 10:00 am-12:00 and 1:00-2:00pm
Tues 1/12/2016, 10:00 am-12:00 and 1:00-2:00pm

Higginson/Lewis K-8 (K1-8)
131 Walnut Ave, Roxbury
Darlene Ratliff: 617-635-8247
Tue 11/17/2015, 8:30-9:30am
Tues 12/15/2015, 4:30-5:30pm
Tue 1/12/2016, 8:30-9:30am

Holmes Elementary (K1-5)
40 School St, Dorchester
Yeshi Gaskin Lamour: 617-635-8681
Please call the school for dates and times.

Hurley K-8 (K1-8)
70 Worcester St, Boston
Marjorie Soto: 617-635-8489
Please call the school for dates and times.

Irving Middle (6-8)
105 Cummings Hwy, Roslindale
Karin Kell Deyo and Harold Miller: 617-635-8072
Thur 12/10/2015, 9:00-10:00am
Tue 12/15/2015, 7:30-8:30am
Thur 1/21/2016, 2:30-4:30pm

Jackson/Mann K-8 (K1-8)
40 Armington St, Allston
Andy Tuitt: 617-635-8532
Thur 12/10/2015, 10:30am-12:00pm
Mon 12/14/2015, 10:30am-12:00pm
Tues 1/12/2016, 8:30-10:30am

Kennedy, JF Elementary (K1-5)
7 Bolster St, Jamaica Plain
Waleska Landing- Rivera: 617-635-8127
Wed 12/9/2015, 1:00-2:15pm
Tues 12/15/2015, 3:000-4:30pm
Thur 1/21/2016, 1:00-2:15pm

Kennedy, PJ Elementary (K1-5)
343 Saratoga St, East Boston
Walter Henderson: 617-635-8466
Please call the school for dates and times.

Kenny Elementary (K1-5)
19 Oakton Ave, Dorchester
Emily Bryan: 617-635-8789
Sat 12/12/2015, 9:00-10:00 am
Thur 12/17/2016, 6:00-7:30pm
Wed 1/6/2016, 6:00-7:15pm

Kilmer K-8 (both locations ) (K1-8)
35 Baker St (lower school)
140 Russett Rd (upper school), West Roxbury
Jenna Cramer: 617-635-8060
Tue 12/8/2015, 8:00am -9:00am
Wed 12/16/2015, 10:00-11:00am
Thur 1/7/2016, 4:00-5:00pm

King K-8 (K1-8)
77 Lawrence Ave, Dorchester
Khita Pottinger: 617-635-8212
Sat 12/5/2015, 9:00am-1:00pm
Wed 12/9/2015, 10:00- 11:00am
Tues 1/12/2016, 3:00-4:00pm

Lee Academy Pilot (K0-1)
25 Dunbar Ave, Dorchester
Amelia Gorman: 617-635-8618
Fri 12/11/2015, 10:30-11:30am
Mon 12/14/2015, 2:00-3:00pm
Wed 1/13/2016, 12:00-1:00pm

Lee K-8 (K1-8)
155 Talbot Ave, Dorchester
Kimberly Crowley: 617-635-8687
Tues 12/8/2015, 8:00- 10:00 am
Wed 12/16/2015, 9:00-11:00 am
Wed 1/13/2016, 10:00am-12:00pm

Lyndon K-8 (K1-8)
20 Mt. Vernon St, West Roxbury
Kathleen Tunney: 617-635-6824
Tues 12/8/2015, 8:00- 9:00am
Thur 12/17/2015, 4:30-5:30PM
Wed 1/6/2016, 10:00-11:00am

Lyon (Upper Grades) (7-12)
95 Beechcroft St, Brighton
Anoh Jean Dominque: 617-635-8351
Fri 12/11/2015, 10:00-11:00am
Fri 12/18/2015, 10:00-11:00am
Fri 1/8/2016, 10:00-11:00am

Lyon K-8 (Lower Grades) (K2-6)
50 Beechcroft St, Brighton
Deborah Rooney: 617-635-7945
Fri 12/11/2015, 10:00-11:00am (K-6) 2:00-3:00pm (Gr 7-8)
Wed 12/16/2015, 2:00-3:00pm (K-6) 10:00-11:00am (Gr 7-8)
Wed 1/6/2016, 10:00-11:00am (K-6) 2:00-3:00pm (Gr 7-8)

Manning Elementary (K1-5)
130 Louders Lane, Jamaica Plain
Ethan d’Ablemont-Burnes: 617-635-8102
Tues 12/8/2015, 5:30-6:30pm
Tues 12/15/2015, 10:00-11:00am
Thur 1/7/2016, 7:30-8:30am

Mason Elementary (K0-5)
150 Norfolk Ave, Roxbury
Lauretta Lewis-Medley: 617-635-8405
Thu 12/10/2015, 9:00-10:00 am
Tues 12/15/2015, 10:00-11:00
Fri 1/8/2016, 12:00-1:00pm

Mather Elementary (K1-5)
24 Parish St, Dorchester
Rochelle Valdez: 617-635-8757
Wed 12/2/2015, 4:30-6:30pm
Sat 12/5/2015, 9:00am-1:00pm
Wed 1/6/2016, 7:30-9:00am

Mattahunt Elementary (K1-5)
100 Hebron St, Mattapan
Genteen Lancet Jean-Michel: 617-635-8792
Sat 12/5/2015, 9:00am-1:30pm
Fri 12/11/2015, 8:00-9:00 am
Sat 1/9/2016, 11:00am-12:30pm

McCormack Middle (6-8)
315 Mt Vernon St, Dorchester
Jose Duarte: 617-635-8657
Tues 12/8/2015, 5:00-7:00pm
Wed 12/16/2015, 8:00- 10:00 am
Thur 1/14/2016, 6:00-8:00pm

McKay K-8 (K2-8)
122 Cottage St, East Boston
Jordan Weymer: 617-635-8510
Thur 12/10/215, 5:00-7:00pm
Thur 1/7/2016, 9:00-11:00am

Mendell Elementary (K1-5)
164 School St, Roxbury
Julia Bott: 617-635-8234
Fri 12/11/2015, 10:30-11:15am
Tues 12/15/2015, 11:00-11:45am
Tues 1/12/2015, 5:00-5:45pm

Mildred Ave K-8 (K1-2 and 4-8)
5 Mildred Ave, Mattapan
Andrew Rollins: 617-635-1642
Tues 12/8/2015, 9:00-10:30am
Tues 12/15/2015, 9:00-10:30am
Thur 1/14/2015, 8:00-10:00am

Mission Hill K-8 (K1-8)
20 Child St, Jamaica Plain
Ayla Gavins: 617-635-6384
Thur 12/10/2015, 5:30-7:00pm
Tues 12/15/2015, 10:00-11:30am
Thur 1/7/2016, 10:00-11:30am

Mozart Elementary (K1-5)
236 Beech St, Roslindale
Erin Borthwick: 617-635-8082
Tues 12/8/2015, 9:45- 10:45am
Tues 12/15/2015, 5:00-6:00pm
Thur 1/7/2016, 8:00-9:00am

Murphy K-8 (K1-8)
1 Worrell St, Dorchester
Courtney Sheppeck: 617-635-8781
Mon 11/30/2015, 3:30-4:30pm
Thur 12/17/2015, 10:30-11:30am
Thur 1/7/2016, 9:30-10:30am

O’Bryant School Of Math and Science (7-12)
55 Malcolm X Blvd, Roxbury
Nicole Gittens: 617-635-9932
Tues 12/8/2015, 8:00-9:00am
Tues 12/15/2015, 2:30-3:30pm
Wed 1/20/2016, 3:00-4:00pm

O’Donnell Elementary (K1-5)
33 Trenton St, East Boston
C.Sura O’Mard: 617-635-8454
Tue 11/5/2015, 10:00-11:00am
Mon 12/21/2015, 2:30-4:00pm
Tues 1/14/2016, 9:00-10:30 am
More information on school choice, as well as how, when and where to register, can be found at www.bostonpublicschools.org/register

Ohrenberger School (3-8)
175 W Boundary Rd, West Roxbury
Naomi Krakow: 617-635-8157
Fri 12/11/2015, 9:00-10:00 am
Wed 12/16/2015, 3:00-4:00pm
Fri 1/8/2016, 9:00-10:00 am

Orchard Gardens K-8 (K1-8)
906 Albany St, Roxbury
Megan Webb: 617-635-1656
Mon 12/7/2015, 7:30-8:30am
Tues 12/15/2015, 1:00-2:00pm
Tues 1/12/2016, 3:00-4:00pm

Otis Elementary (K1-5)
218 Marion St, East Boston
Paula Cerquiera-Goncalve: 617-635-8372
Mon 12/7/2015, 9:00-11:00am
Mon 12/14/2015, 3:30-4:30pm
Mon 1/11/2016, 9:00-11:00am

Perkins Elementary (K2-5)
50 Burke St, South Boston
Craig Martin: 617-635-8601
Mon 12/7/2015, 8:45-10:00am
Thur 12/17/2015, 8:45-10:00am
Fri 1/8/2016, 8:45-10:00am

Perry K-8 (K1-8)
745 E. Seventh St, South Boston
Geoffrey Rose: 617-635-8840
Tues 12/8/2015, 8:30-9:30am
Thur 12/17/2015, 4:00-5:00pm
Wed 1/13/2016, 10:00-11:00am

Philbrick Elementary (K1-5)
40 Philbrick St, Roslindale
Amy Sprott: 617-635-8069
Fri 12/11/2015, 9:30-10:30am
Wed 12/16/2015, 8:15-9:15am
Tues 1/6/2016, 2:00-3:00pm

Quincy Elementary (K1-5)
885 Washington St, Boston
Cynthia Soo Hoo: 617-635-8497
Wed 12/9/2015, 10:00-11:30am
Mon 12/14/2015, 5:30-7:00pm
Fri 1/8/2016, 10:00-11:30am

Quincy Upper (6-12)
152 Arlington St, Boston
Richard Chang: 617-635-8940
Since the school is a feeder for Quincy Elementary, few if any seats are available to new students. Call the school for more information.

Roosevelt (Lower Campus) (K1-1)
30 Millston Rd, Hyde Park
Lynda Lee-Sheridan: 617-635-9280
Wed 12/9/2015, 9:00-11:00am
Thur 12/17/2015, 3:00-5:00pm
Thur 1/14/2016, 9:00-11:00am

Roosevelt (Upper Campus) (2-8)
95 Needham Rd, Hyde Park
Lynda Lee-Sheridan: 617-635-8676
Wed 12/9/2015, 9:00-11:00am
Thur 12/17/2015, 3:00-5:00pm
Thur 1/14/2016, 9:00-11:00am

Russell Elementary (K1-5)
750 Columbia Rd, Dorchester
Tamara Blake-Canty: 617-635-8803
Tues 12/8/2015, 9:00-11:00 am
Wed 12/16/2015, 3:00-5:00pm
Fri 1/8/2016, 9:00-11:00 am

Shaw Elementary (K0-2)
429 Norfolk St, Dorchester
Akosua Osei-Bobie: 617-635-8777
Wed 12/9/2015, 5:00-7:00pm
Wed 12/16/2015, 10:00-11:30am
Wed 1/13/2016, 8:00-9:00am

Sumner Elementary (K1-5)
15 Basile St, Roslindale
Catherine MacCuish: 617-635-8131
Fri 12/11/2015, 10:00-11:00am
Fri 12/18/2015, 10:00-11:00am
Fri 1/15/2016, 10:00-11:00am

Taylor Elementary (K1-5)
1060 Morton St, Mattapan
Jennifer Marks: 617-635-8731
Mon 11/30/2015, 8:00-9:00am
Thur 12/17/2015, 10:00-11:00am
Wed 1/13/2016, 9:00-10:00am

TechBoston Academy (6-12)
9 Peacevale Rd, Dorchester
Nora Vernazza and Keith Love: 617-635-1615
Thur 12/10/2015, 9:00-10:00 am
Thur 1/14/2016, 9:00-10:00am

Timilty Middle (6-8)
205 Roxbury St, Roxbury
Renee McCall: 617-635-8109
Thur 12/10/2015, 8:30- 9:30 am
Wed 12/16/2015, 1:30-2:30pm
Tues 1/19/2016, 7:00-8:00pm

Tobin K-8 (K1-8)
40 Smith St, Roxbury
Efrain Toledano: 617-635-8393
Tues 12/8/2015, 8:00-9:00am
Tues 12/15/2015, 8:00-9:00am
Thur 1/7/2016, 8:00-9:00am

Trotter Innovation School (K1-8)
135 Humbolt Ave, Dorchester
Mairead Nolan: 617-635-8225
Tues 12/15/2015, 8:00-10:00am
Tues 1/6/2015, 9:00-10:30am

Tynan Elementary (K1-5)
650 E Fourth St, South Boston
Leslie Gant: 617-635-8641
Tues 12/8/2015, 9:00-10:00 am
Tues 12/15/2015, 9:00-10:00 am
Sat 1/9/2016, 9:00-11:00 am

Umana (Mario) Academy (K2-8)
312 Border St, East Boston
Claudia Gutierrez: 617-635-8481
Fri 12/11/2015, 9:00am-12:00pm
Mon 12/14/2015, 8:00-11:00am
Wed 1/20/2016, 9:00am-12:00pm

UP Academy Boston (6-8)
215 Dorchester St, South Boston
Mistie Parsons: 617-635-8819
Wed 12/16/2015, 1:00-4:00pm
Tue 1/12/2015, 1:00-4:00pm
Tue 1/12/2016, 8:00- 11:00 am

UP Academy Dorchester (K1-8)
35 Westville St, Dorchester
Lana Ewing: 617-635-8810
Please call the school for dates and times.

UP Academy Holland (K1-5)
85 Olney St, Dorchester
Jabari Peddie: 617-635-8832
Please call the school for dates and times.

Warren/Prescott K-8 (K2-8)
50 School St, Charlestown
Michele Davis: 617-635-8346
Tues 12/8/2015, 10:00am-12:00 pm
Tues 12/15/2015, 10:00am-12:00 pm
Tues 1/12/2016, 6:00-8:00pm

West Zone ELC (K0-1)
200 Heath St, Jamaica Plain
Jean Larabee: 617-635-8275
Wed 12/9/2015, 9:30-10:30am
Wed 12/16/2015, 4:30-5:30pm
Wed 1/6/2016, 8:00-9:00am

Winship Elementary (K1-5)
54 Dighton St, Brighton
Monakatellia Ford: 617-635-8399
Mon 12/7/2015, 8:00-10:00an
Thur 12/17/2015, 4:00-6:00pm
Sat 1/9/2016, 10:00am-1:00pm

Winthrop Elementary (K1-5)
35 Brookford St, Dorchester
Leah Blake-McKetty: 617-635-8379
Please call the school for dates and times.

Young Achievers K-8 (K0-8)
20 Outlook Rd, Mattapan
Virginia Chalmers: 617-635-6804
Please call the school for dates and times,

More information on school choice, as well as how, when and where to register, can be found at www.bostonpublicschools.org/register

 

Related Posts

 • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4