Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 1/12/2015: Thông Báo Mở Lớp Miễn Phí Tập Thể Dục Y Khoa Dưỡng Sinh

1/12/2015: Thông Báo Mở Lớp Miễn Phí Tập Thể Dục Y Khoa Dưỡng Sinh

 

damhanh1
THÔNG BÁO

Nhóm CON KIẾN BOSTON khai giảng
Lớp Miễn phí tập Thể Dục Y Khoa Dưỡng sinh (Gậy và Tay)
Khí Công Tổng Hợp – Dịch Cân Kinh

Ngày 1 tháng 12 năm 2015
Từ Thứ Hai đến thứ Sáu:
* 9:00 AM – 10:30 AM

Tại: Văn phòng Thanh niên Thăng Long
1377 Dorchester Ave, lầu 2, Dorchester, MA 02122
* 10:30 AM – 12:00 PM (sau lớp tập)
Day huyệt chữa bệnh và hướng dẫn tự chữa những bệnh thông thường

Liên lạc:
– 617-412-0565 (Đàm Hạnh)
– 617-938-9379 (Đạt Bùi)
– 857-205-0169 (Thom Hunt)

Kính Mời

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4