Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn Viện Chủ Chùa Trúc Lâm, Chicago, Hoa Kỳ viên tịch

Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn Viện Chủ Chùa Trúc Lâm, Chicago, Hoa Kỳ viên tịch

 

thichhanhtuan1 Một tin rất buồn cho Phật Giáo Việt Nam, Gia Đình Phật Tử và bổn đạo Chùa Trúc Lâm Chicago, Hoa Kỳ, Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn đã viên tịch sáng sớm hôm nay, thứ Sáu ngày 30/10/2015.

Thượng Tọa sinh năm 1956 tại thôn Giáo Đông, xã Lộc Xuân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và xuất gia từ thuở nhỏ với Hòa Thượng Thích Như Vạn, Trụ trì Tổ Đình Phước Lâm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thương tọa thọ Sa Di tại Đại Giới Đàn Phước Huệ, Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang và năm 1976, Thượng Tọa thọ Tỳ Kheo tại Đại Giới Đàn Quảng Đức, do Hoà Thượng Thích Trí Thủ làm Chánh Chủ Đàn. Thượng tọa học chương trình Phổ thông Trung Học tại trường Trần Quý Cáp, Hội An và chương Trình Cao Cấp Phật Học Đặc Biệt tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn.

Năm 1984, Thượng tọa vượt biển sang Pulau Galang và tại đây Thượng Tọa đã góp phần xây dựng chùa Kim Quang.

Từ khi định cư tại Mỹ năm 1985, Thượng Tọa theo học tại City College of San Francisco và San Francisco State University. Sau khi hoàn tất chương trình cử nhân hạng xuất sắc, Đại học Harvard nhận Thượng Tọa vào chương trình Cao Học Tỷ Giảo (Master of Theology Studies). Sau thời gian tại Harvard, Thượng Tọa theo học cấp Tiến Sĩ tại University of California at Berkeley và soạn luận án Vietnamese Buddhist Xylography:Surviving Evidence For a of the True Nature of Vietnamese Buddhist Tripitaka (Kinh Khắc Bản Gỗ – Tinh Hoa của Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo Việt Nam).

Thượng Tọa đã từng tu học tại các chùa Từ Quang, San Francisco, Tu viện Kim Sơn. Từ 2006 đến khi viên tịch, Thượng Tọa trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago, Hoa Kỳ.

Trong lãnh vực sáng tác, Thượng Tọa là tác giả của nhiều nghiên cứu về Phật Giáo, tâm lý học và văn hóa đăng tải trên các báo Nguồn Sống, Chân Nguyên, Phương Trời Cao Rộng, Viên Giác, Thằng Mõ San Francisco, Sen Trắng, Hoa Đàm, Chánh Pháp v.v..

Thượng Tọa thuộc thế hệ tăng sĩ tài năng đức độ trẻ được đào tạo tại cả Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong thời gian theo học tại Đại Học Harvard, thầy thường giảng pháp tại các chùa Phật Giáo vùng New England, nhiều nhất là Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Roslindale và rất gần gũi với các đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng. Thượng tọa cũng thường đến tham dự các sinh hoạt của Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts trong các dịp lễ.

Việc ra đi sớm của Thượng Tọa là một mất mát lớn lao đối với Phật Giáo Việt Nam và nhất là đồng bào Phật Tử tại Chicago, nơi mà Thượng Tọa là điểm tựa tinh thần suốt hơn 10 năm qua. Ngưỡng xin chư tôn Thiền Đức cùng chư Thiện nam Tín nữ mười phương nhất tâm hộ niệm và cầu nguyện cho giác linh Thượng Tọa Thượng Hạnh hạ Tuấn Cao Đăng Phật Quốc.

(Trần Trung Đạo biên soạn trong khi chờ đợi phần tiểu sử chính thức do Chùa Trúc Lâm Chicago công bố)

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4