Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — New Hampshire: Hiệp Thông Cùng Thái Hà

New Hampshire: Hiệp Thông Cùng Thái Hà

 

Trong tinh thần cùng Hiệp Thông cùng Giáo Xứ Thái Hà, Hà Nội về những vi phạm trắng trợn về tự do tôn giáo và nhân quyền của tập đoàn Cộng Sản Hà Nội, đang diễn ra hàng ngày tại Việt Nam.

Một buổi Thắp Nến tại Nhà Thờ St. Augustine, thành phố Manchester, New Hampshire ngày Chúa Nhật 27/11/2011. Với sự Hiệp Thông Liên Tôn trong sự hiện diện các thành phần Tôn Giáo Bạn, đã nói lên sức mạnh toàn dân trước hiểm họa Quê Hương trước Thù trong Giặc ngoài.

 
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4