Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Hội Diên Hồng Phân Ưu Cùng Tang Quyến Nhà Thơ Hoa Văn Ngô Văn Hòa

Hội Diên Hồng Phân Ưu Cùng Tang Quyến Nhà Thơ Hoa Văn Ngô Văn Hòa

 

hoatang1

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn:
Phu Nhân của Nhà Thơ Hoa Văn Ngô Văn Hòa, người anh đầu đàn của Văn Nghệ Sĩ Boston, một Hội Viên kỳ cựu của Hội Diên Hồng, Thân Mẫu của Anh Ngô Huy Vũ, Hội Viên Hội Diên Hồng.

Bà NGÔ VĂN HÒA

Khuê danh: Nguyễn Thị Nhung
Pháp danh: Nguyên Phụng
Đã tạ thế vào lúc 10 giờ sáng ngày 10 tháng 6 năm 2015
nhằm ngày 24 tháng 4 năm Ất Mùi
tại Richmond, Virginia, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 83 tuổi

Thành kính chia buồn cùng Nhà Thơ Hoa Văn Ngô Văn Hòa, Anh Ngô Huy Vũ cùng Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà Nguyên Phụng sớm được tiêu diêu Miền Cực Lạc.

Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Sát, Ban Chấp Hành
và toàn thể Hội Viên Hội Diên Hồng

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4