Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Trần thu miên: Nỗi Tháng Tư (và U-sa)

Trần thu miên: Nỗi Tháng Tư (và U-sa)

 

Vietnam War: Fall of Saigon


Anh gửi em nỗi buồn tháng Tư
Rừng chưa xanh lá, hoa quên nở
Nước mắt nhạt màu trang kinh thư
Bốn chục năm dài những ưu tư.

Anh gửi em một vành khăn tang
Quấn chặt vào tim đời lưu lạc
Thương hồn thoát biển chết bẽ bàng
Quê cũ chẳng về thà đi hoang.

Anh gửi em nỗi buồn khôn nguôi
Tháng Tư cổ tích đời biệt xứ
Ở chốn quê người xót quê xưa
Chẳng lẽ chỉ còn chuyện áo cơm.

Anh gửi em nỗi buồn hôm nay
Nâng ly rượu chát đầy nước mắt
Hãy cùng anh uống vạn đắng cay
Lỡ phải tha hương trọn kiếp này.

Anh gửi em nỗi buồn tháng Tư
Một pho lịch sử nhiều tang tóc
Viết bằng máu đỏ thắm hận thù
Em đọc đi em, chuyện tháng Tư.

Hàng ngàn năm nữa vẫn còn nguyên
Chuyện tháng Tư buồn không xóa được
Em đừng hỏi anh sao không quên
Giữ lại làm gì nỗi oan khiên.

Trần thu miên
Boston Tháng Tư 2015

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4