Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Phong Trào Giáo Dân VNHN – Cơ Sở Boston: Phân Ưu Cùng Anh Chị Ngô Đình Vương

Phong Trào Giáo Dân VNHN – Cơ Sở Boston: Phân Ưu Cùng Anh Chị Ngô Đình Vương

 

ptgd cb
Được tin Nhạc phụ của Anh Ngô Đình Vương (Thư ký Phong Trào GDVNHN – Cơ sở Boston) và Thân phụ của chị Ngô Xuân Mai là:

Cụ Ông Antôn Vũ Văn Đanh
Đã được Chúa gọi về Ngày 6 tháng 4 năm 2015
tại Vũng Tàu, Việt Nam

Toàn thể Anh Em và Gia đình thuộc Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại – Cơ sở Boston thành kính phân ưu cùng Anh Chị Ngô Đình Vương và tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng sớm đưa Linh Hồn Antôn về hưởng Nhan Thánh Người.

Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại – Cơ sở Boston
Nguyễn Duy Quang, Cơ Sở Trưởng

den20

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4